The Time Now > โปรตุเกส > ลิสบอน > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ลิสบอน, โปรตุเกส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 05 สิงหาคม 2563 12:31:22 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lisbon Portela Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
2740 กิโลเมตรจาก ลิสบอน
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
57.2°F
15.53 mph 320° ตะวันตกเฉียงเหนือ
69%
29.92 "Hg
10 ไมล์
พ. 05 ส.ค. 2563, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:41 AM
8:43 PM
14:2
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:41 PM
7:12 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ลิสบอน

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 8:44 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
64°F
88°F
75°F
66°F
64°F
88°F
75°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
88°F
77°F
66°F
64°F
88°F
77°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
63°F
59°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
349°เหนือ
7 mph
3°เหนือ
12 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
12°เหนือ
11 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
343°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
2
2
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
90%
43%
56%
80%
86%
40%
60%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
13 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ลิสบอน

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 10:22 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
86°F
84°F
81°F
75°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
66°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
84°F
86°F
84°F
82°F
81°F
77°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
63°F
61°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
340°เหนือ
12 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
18 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
42%
45%
47%
55%
65%
56%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
1%
1%
5%
6%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
82°F
84°F
84°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
66°F
68°F
68°F
66°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
81°F
82°F
82°F
84°F
81°F
จุดน้ำค้าง
55°F
61°F
55°F
55°F
55°F
61°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
260°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
2
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
52%
43%
40%
39%
47%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
4%
3%
3%
3%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ลิสบอน

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 8:44 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด