The Time Now > โปรตุเกส > Braga > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Braga, โปรตุเกส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 26 ตุลาคม 2563 9:23:10 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Porto / Pedras Rubras

ฝนกระจาย. เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
2922 กิโลเมตรจาก Braga
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
51.8°F
49.37°F
50°F
6.84 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
94%
30.18 "Hg
จ. 26 ต.ค. 2563, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:59 AM
5:35 PM
10:36
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:50 PM
1:42 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Braga

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ต.ค. 2563, 6:19 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
50°F
50°F
52°F
55°F
57°F
57°F
59°F
ระดับที่สบาย
57°F
48°F
48°F
50°F
55°F
55°F
57°F
57°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
48°F
52°F
54°F
55°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
278°ตะวันตก
4 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
182°ใต้
6 mph
166°ใต้
4 mph
162°ใต้
5 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
94%
94%
99%
94%
95%
96%
93%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
30%
36%
32%
57%
66%
66%
63%
42%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Braga

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ต.ค. 2563, 8:22 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
จ. 26 ต.ค.
อ. 27 ต.ค.
พ. 28 ต.ค.
พฤ. 29 ต.ค.
ศ. 30 ต.ค.
ส. 31 ต.ค.
อา. 01 พ.ย.
จ. 02 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
57°F
63°F
64°F
70°F
68°F
77°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
48°F
48°F
45°F
46°F
50°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
55°F
55°F
59°F
63°F
68°F
64°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
48°F
54°F
52°F
54°F
57°F
55°F
55°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
258°ตะวันตก
7 mph
166°ใต้
6 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
86°ตะวันออก
4 mph
97°ตะวันออก
4 mph
104°ตะวันออก
1 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
1
1
2
1
0
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
92%
76%
73%
69%
70%
52%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
60%
86%
84%
1%
3%
6%
3%
3%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.3 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 03 พ.ย.
พ. 04 พ.ย.
พฤ. 05 พ.ย.
ศ. 06 พ.ย.
ส. 07 พ.ย.
อา. 08 พ.ย.
จ. 09 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
72°F
66°F
57°F
59°F
59°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
46°F
45°F
41°F
43°F
43°F
43°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
57°F
54°F
55°F
55°F
55°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
37°F
32°F
41°F
45°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
80°ตะวันออก
4 mph
200°ใต้
3 mph
280°ตะวันตก
4 mph
280°ตะวันตก
3 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
1
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
49%
45%
43%
56%
66%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
4%
6%
5%
51%
58%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Braga

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ต.ค. 2563, 6:19 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด