The Time Now > โปรตุเกส > Braga > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Braga, โปรตุเกส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 ธันวาคม 2562 1:14:34 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Porto / Pedras Rubras

ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
2922 กิโลเมตรจาก Braga
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
42.8°F
42.8°F
ไม่มีลม
100%
30.24 "Hg
1.43 ไมล์
ส. 07 ธ.ค. 2562, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:45 AM
5:03 PM
9:18
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:20 PM
1:41 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Braga

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
54°F
50°F
50°F
52°F
54°F
52°F
43°F
ระดับที่สบาย
39°F
54°F
48°F
48°F
50°F
54°F
52°F
41°F
จุดน้ำค้าง
41°F
48°F
46°F
48°F
50°F
54°F
50°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
101°ตะวันออก
4 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
79%
91%
92%
97%
99%
96%
100%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
12 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
1 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
7%
10%
50%
68%
62%
3%
62%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Braga

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 8:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
54°F
54°F
55°F
54°F
54°F
57°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
48°F
41°F
37°F
43°F
41°F
46°F
50°F
ระดับที่สบาย
52°F
54°F
50°F
52°F
48°F
48°F
54°F
59°F
จุดน้ำค้าง
46°F
52°F
45°F
43°F
43°F
52°F
55°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
112°ตะวันออก
2 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
260°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
2 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
3
4
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
98%
80%
68%
73%
95%
97%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
79%
2%
61%
61%
99%
63%
50%
ฝนตก
-
0.24 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.2 นิ้ว
1.48 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
55°F
55°F
50°F
52°F
52°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
46°F
41°F
39°F
39°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
57°F
52°F
43°F
46°F
48°F
50°F
48°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
39°F
39°F
43°F
41°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
280°ตะวันตก
8 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
20°เหนือ
8 mph
70°ตะวันออก
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
70°ตะวันออก
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
87%
72%
66%
71%
71%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
52%
54%
41%
2%
4%
2%
3%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Braga

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด