The Time Now > โปรตุเกส > Amora > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Amora, โปรตุเกส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 16 มกราคม 2561 3:42:57 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Montijo Mil.

แดดออกเป็นบางส่วน. เย็น.
ระยะทาง
2734 กิโลเมตรจาก Amora
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
56.84°F
55.4°F
4.35 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
94%
30.39 "Hg
อ. 16 ม.ค. 2561, 3:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:52 AM
5:39 PM
9:47
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:17 AM
5:21 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Amora

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ม.ค. 2561, 12:05 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
55°F
54°F
52°F
59°F
52°F
46°F
45°F
61°F
ระดับที่สบาย
54°F
50°F
48°F
57°F
48°F
43°F
41°F
61°F
จุดน้ำค้าง
54°F
52°F
50°F
46°F
46°F
45°F
41°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
354°เหนือ
7 mph
359°เหนือ
9 mph
3°เหนือ
11 mph
7°เหนือ
8 mph
7°เหนือ
6 mph
22°เหนือ
6 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
3°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
4
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
95%
94%
65%
85%
93%
91%
60%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Amora

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ม.ค. 2561, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
พ. 17 ม.ค.
พฤ. 18 ม.ค.
ศ. 19 ม.ค.
ส. 20 ม.ค.
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
61°F
61°F
57°F
61°F
61°F
59°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
45°F
52°F
50°F
50°F
48°F
46°F
48°F
ระดับที่สบาย
55°F
55°F
55°F
55°F
57°F
61°F
57°F
54°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
50°F
48°F
52°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
7°เหนือ
8 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
355°เหนือ
9 mph
344°เหนือ
7 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
65%
73%
74%
80%
58%
66%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
0%
0%
0%
0%
5%
6%
31%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
45°F
45°F
48°F
48°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
55°F
54°F
54°F
54°F
55°F
55°F
55°F
จุดน้ำค้าง
32°F
43°F
45°F
46°F
48°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
10°เหนือ
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
80°ตะวันออก
3 mph
10°เหนือ
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
57%
54%
57%
59%
57%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
3%
2%
1%
1%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Amora

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ม.ค. 2561, 12:05 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด