The Time Now > โปรตุเกส > Amora > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Amora, โปรตุเกส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 กันยายน 2562 1:26:53 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Montijo Mil.

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
2734 กิโลเมตรจาก Amora
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
73.65°F
62.6°F
ไม่มีลม
73%
29.95 "Hg
ศ. 20 ก.ย. 2562, 1:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:21 AM
7:37 PM
12:16
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:22 PM
1:09 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Amora

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 1:13 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
66°F
66°F
72°F
64°F
61°F
63°F
70°F
ระดับที่สบาย
66°F
66°F
66°F
72°F
64°F
61°F
63°F
75°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
64°F
66°F
63°F
59°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
201°ใต้
7 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
288°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
95%
95%
82%
90%
93%
87%
61%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
9 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
15%
64%
52%
56%
60%
56%
4%
5%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Amora

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 20 ก.ย.
ส. 21 ก.ย.
อา. 22 ก.ย.
จ. 23 ก.ย.
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
พฤ. 26 ก.ย.
ศ. 27 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
72°F
70°F
72°F
73°F
70°F
75°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
59°F
55°F
57°F
54°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
73°F
68°F
68°F
75°F
72°F
68°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
63°F
64°F
55°F
57°F
66°F
54°F
61°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
277°ตะวันตก
9 mph
275°ตะวันตก
12 mph
347°เหนือ
12 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
85%
64%
64%
82%
59%
64%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
67%
72%
4%
4%
4%
5%
5%
4%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.43 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
จ. 30 ก.ย.
อ. 01 ต.ค.
พ. 02 ต.ค.
พฤ. 03 ต.ค.
ศ. 04 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
59°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
59°F
63°F
59°F
55°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
340°เหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
340°เหนือ
16 mph
340°เหนือ
10 mph
340°เหนือ
4 mph
270°ตะวันตก
6 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
4
4
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
39%
67%
73%
65%
59%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Amora

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 7:11 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด