The Time Now > โปแลนด์ > Zgierz > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zgierz, โปแลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 8:15:37 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lublinek

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
3761 กิโลเมตรจาก Zgierz
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
60.8°F
9.94 mph 260° ตะวันตก
73%
29.8 "Hg
10 ไมล์
จ. 06 ก.ค. 2563, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:30 AM
9:02 PM
16:32
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:39 PM
4:22 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zgierz

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 3:30 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
66°F
63°F
54°F
59°F
63°F
57°F
48°F
ระดับที่สบาย
73°F
66°F
63°F
50°F
57°F
63°F
55°F
46°F
จุดน้ำค้าง
59°F
55°F
45°F
45°F
46°F
43°F
45°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
264°ตะวันตก
12 mph
270°ตะวันตก
9 mph
287°ตะวันตก
8 mph
278°ตะวันตก
11 mph
288°ตะวันตก
14 mph
291°ตะวันตก
7 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
65%
53%
75%
65%
47%
61%
76%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
55%
27%
3%
8%
36%
27%
7%
12%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zgierz

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
63°F
61°F
70°F
81°F
66°F
63°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
50°F
48°F
52°F
52°F
55°F
48°F
46°F
ระดับที่สบาย
66°F
63°F
61°F
68°F
79°F
64°F
61°F
64°F
จุดน้ำค้าง
54°F
43°F
48°F
45°F
55°F
46°F
46°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
266°ตะวันตก
12 mph
288°ตะวันตก
12 mph
251°ตะวันตก
8 mph
271°ตะวันตก
9 mph
198°ใต้
10 mph
281°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
10 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
49%
64%
43%
46%
51%
57%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
62%
49%
54%
6%
6%
57%
59%
58%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
0.1 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
68°F
68°F
68°F
72°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
50°F
50°F
50°F
52°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
66°F
66°F
66°F
68°F
75°F
79°F
81°F
จุดน้ำค้าง
46°F
46°F
41°F
48°F
50°F
55°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
10°เหนือ
5 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
70°ตะวันออก
6 mph
280°ตะวันตก
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
49%
42%
49%
52%
46%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
45%
54%
49%
64%
ฝนตก
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zgierz

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 3:30 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด