The Time Now > โปแลนด์ > Tychy > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tychy, โปแลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 5:05:26 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Katowice Airport

แดดออก. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
3644 กิโลเมตรจาก Tychy
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
80.8°F
48.2°F
ไม่มีลม
30%
29.92 "Hg
10 ไมล์
ศ. 14 ส.ค. 2563, 4:30 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:32 AM
8:03 PM
14:31
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:22 AM
4:52 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tychy

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 3:33 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
63°F
64°F
70°F
66°F
61°F
68°F
79°F
ระดับที่สบาย
72°F
63°F
64°F
73°F
66°F
61°F
68°F
79°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
61°F
61°F
57°F
57°F
55°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
105°ตะวันออก
5 mph
83°ตะวันออก
7 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
72°ตะวันออก
6 mph
76°ตะวันออก
7 mph
82°ตะวันออก
9 mph
74°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
90%
87%
70%
71%
88%
67%
45%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
31%
56%
51%
50%
39%
5%
9%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tychy

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 4:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
79°F
81°F
66°F
75°F
77°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
57°F
61°F
59°F
57°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
73°F
79°F
81°F
66°F
77°F
77°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
59°F
55°F
59°F
61°F
55°F
50°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
75°ตะวันออก
9 mph
76°ตะวันออก
7 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
276°ตะวันตก
10 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
48%
52%
87%
53%
41%
44%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
76%
43%
3%
83%
52%
5%
6%
70%
ฝนตก
0.29 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.82 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
0.48 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
พ. 26 ส.ค.
พฤ. 27 ส.ค.
ศ. 28 ส.ค.
ส. 29 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
70°F
73°F
72°F
70°F
70°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
54°F
52°F
52°F
54°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
70°F
75°F
75°F
70°F
75°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
45°F
54°F
43°F
46°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
260°ตะวันตก
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
90°ตะวันออก
6 mph
280°ตะวันตก
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
280°ตะวันตก
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
2
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
41%
43%
59%
37%
43%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
43%
7%
6%
55%
49%
58%
5%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tychy

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 3:33 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด