The Time Now > โปแลนด์ > Prudnik > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Prudnik, โปแลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 03 กรกฎาคม 2563 11:52:34 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wroclaw Ii

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
3632 กิโลเมตรจาก Prudnik
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
59°F
13.67 mph 300° ตะวันตกเฉียงเหนือ
69%
29.98 "Hg
ศ. 03 ก.ค. 2563, 11:30 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:44 AM
9:02 PM
16:18
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:36 PM
3:03 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Prudnik

อัพเดทล่าสุด: ศ. 03 ก.ค. 2563, 9:38 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
64°F
54°F
54°F
73°F
66°F
57°F
59°F
ระดับที่สบาย
75°F
64°F
52°F
54°F
77°F
66°F
57°F
59°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
52°F
54°F
54°F
57°F
52°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
278°ตะวันตก
6 mph
257°ตะวันตก
4 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
343°เหนือ
5 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
2
2
1
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
77%
94%
97%
50%
73%
83%
91%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
16 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
7%
2%
6%
6%
12%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Prudnik

อัพเดทล่าสุด: ศ. 03 ก.ค. 2563, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 03 ก.ค.
ส. 04 ก.ค.
อา. 05 ก.ค.
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
73°F
79°F
81°F
63°F
66°F
75°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
54°F
57°F
57°F
52°F
48°F
50°F
55°F
ระดับที่สบาย
68°F
77°F
79°F
75°F
63°F
64°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
57°F
55°F
61°F
59°F
48°F
48°F
57°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
276°ตะวันตก
11 mph
281°ตะวันตก
10 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
289°ตะวันตก
6 mph
100°ตะวันออก
6 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
53%
55%
60%
61%
54%
56%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
39%
3%
41%
42%
52%
7%
5%
6%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
64°F
66°F
66°F
66°F
70°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
54°F
48°F
48°F
48°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
66°F
64°F
66°F
66°F
66°F
75°F
66°F
จุดน้ำค้าง
64°F
61°F
55°F
57°F
54°F
57°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
340°เหนือ
8 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
20°เหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
96%
86%
70%
70%
63%
64%
93%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
68%
72%
10%
50%
41%
49%
68%
ฝนตก
0.55 นิ้ว
1.14 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Prudnik

อัพเดทล่าสุด: ศ. 03 ก.ค. 2563, 9:38 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด