The Time Now > โปแลนด์ > Krotoszyn > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Krotoszyn, โปแลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 9:26:03 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wroclaw Ii

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3718 กิโลเมตรจาก Krotoszyn
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
53.6°F
4.35 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
68%
29.74 "Hg
10 ไมล์
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 9:00 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:40 AM
6:42 PM
12:2
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:32 PM
11:05 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Krotoszyn

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 8:20 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
66°F
61°F
54°F
52°F
55°F
63°F
46°F
ระดับที่สบาย
57°F
66°F
61°F
54°F
50°F
52°F
63°F
43°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
57°F
52°F
52°F
54°F
50°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
189°ใต้
5 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
74°ตะวันออก
17 mph
192°ใต้
6 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
4
2
3
4
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
64%
86%
93%
97%
97%
64%
83%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
11 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
70%
73%
54%
54%
63%
36%
34%
ฝนตก
-
0.09 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Krotoszyn

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
59°F
50°F
54°F
59°F
63°F
64°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
48°F
46°F
43°F
41°F
45°F
46°F
48°F
ระดับที่สบาย
57°F
52°F
45°F
48°F
54°F
63°F
64°F
64°F
จุดน้ำค้าง
55°F
50°F
46°F
45°F
46°F
48°F
48°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
164°ใต้
10 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
289°ตะวันตก
12 mph
89°ตะวันออก
7 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
84%
90%
79%
70%
59%
55%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
84%
73%
99%
59%
62%
6%
6%
6%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
0.18 นิ้ว
1.25 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.22 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
63°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
46°F
50°F
52°F
52°F
52°F
46°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
63°F
57°F
จุดน้ำค้าง
54°F
55°F
57°F
50°F
55°F
55°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
90°ตะวันออก
16 mph
110°ตะวันออก
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
250°ตะวันตก
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
2
1
4
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
71%
78%
56%
69%
78%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
47%
64%
6%
50%
57%
53%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Krotoszyn

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 8:20 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด