The Time Now > โปแลนด์ > Krotoszyn > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Krotoszyn, โปแลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563 7:28:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wroclaw Ii

ฝนเบาๆ. เมฆเคลื่อนผ่าน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3718 กิโลเมตรจาก Krotoszyn
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
39.2°F
34.95°F
35.6°F
5.59 mph 250° ตะวันตก
87%
30.15 "Hg
4.97 ไมล์
ศ. 27 พ.ย. 2563, 4:30 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:27 AM
3:47 PM
8:20
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:34 PM
2:51 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Krotoszyn

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 1:20 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
41°F
37°F
34°F
36°F
37°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
34°F
37°F
34°F
30°F
30°F
32°F
27°F
28°F
จุดน้ำค้าง
37°F
37°F
36°F
34°F
32°F
32°F
30°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
263°ตะวันตก
6 mph
292°ตะวันตก
5 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
349°เหนือ
6 mph
5°เหนือ
7 mph
338°เหนือ
8 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
82%
91%
97%
89%
75%
87%
90%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
8 ไมล์
5 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
38%
3%
3%
40%
8%
5%
12%
41%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
0.27 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Krotoszyn

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 4:22 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
41°F
37°F
34°F
32°F
36°F
41°F
36°F
36°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
32°F
32°F
32°F
32°F
34°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
36°F
32°F
30°F
27°F
28°F
36°F
25°F
32°F
จุดน้ำค้าง
37°F
32°F
32°F
28°F
32°F
36°F
28°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
288°ตะวันตก
7 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
249°ตะวันตก
11 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
283°ตะวันตก
12 mph
100°ตะวันออก
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
4
2
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
80%
91%
83%
84%
85%
79%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
53%
6%
59%
6%
53%
52%
42%
45%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
0.76 นิ้ว
-
0.08 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว


 
 
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
พฤ. 10 ธ.ค.
ศ. 11 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
39°F
39°F
41°F
41°F
41°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
32°F
34°F
34°F
34°F
34°F
36°F
ระดับที่สบาย
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
34°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
36°F
36°F
34°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
170°ใต้
9 mph
90°ตะวันออก
11 mph
70°ตะวันออก
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
250°ตะวันตก
9 mph
200°ใต้
14 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
81%
90%
92%
83%
82%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
51%
61%
53%
6%
75%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Krotoszyn

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 1:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด