The Time Now > โปแลนด์ > Grajewo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Grajewo, โปแลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 22 กันยายน 2563 8:03:36 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Modlin

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3928 กิโลเมตรจาก Grajewo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
53.6°F
6.84 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
60%
29.92 "Hg
10 ไมล์
อ. 22 ก.ย. 2563, 7:30 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:16 AM
6:27 PM
12:11
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:57 PM
9:01 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Grajewo

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 2:18 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
50°F
50°F
73°F
57°F
52°F
54°F
72°F
ระดับที่สบาย
55°F
48°F
46°F
77°F
55°F
50°F
52°F
75°F
จุดน้ำค้าง
52°F
46°F
50°F
55°F
52°F
48°F
54°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
170°ใต้
6 mph
166°ใต้
7 mph
168°ใต้
9 mph
167°ใต้
5 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
165°ใต้
6 mph
173°ใต้
7 mph
176°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
90%
100%
53%
87%
90%
100%
61%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
17 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
2%
10%
11%
15%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Grajewo

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
72°F
73°F
70°F
61°F
55°F
61°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
52°F
55°F
61°F
50°F
46°F
45°F
46°F
ระดับที่สบาย
75°F
73°F
75°F
68°F
54°F
54°F
63°F
61°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
57°F
59°F
50°F
45°F
45°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
165°ใต้
7 mph
166°ใต้
14 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
19 mph
96°ตะวันออก
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
10°เหนือ
6 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
5
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
66%
62%
74%
78%
68%
53%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
56%
50%
51%
85%
56%
6%
6%
ฝนตก
-
0.21 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.7 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
63°F
63°F
64°F
55°F
55°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
45°F
48°F
50°F
50°F
45°F
48°F
ระดับที่สบาย
54°F
63°F
63°F
64°F
52°F
52°F
55°F
จุดน้ำค้าง
46°F
48°F
41°F
52°F
54°F
52°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
270°ตะวันตก
13 mph
170°ใต้
11 mph
100°ตะวันออก
16 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
280°ตะวันตก
9 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
59%
45%
65%
94%
90%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
54%
6%
6%
51%
84%
76%
59%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
0.74 นิ้ว
0.63 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Grajewo

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 2:18 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด