The Time Now > โปแลนด์ > Gdynia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Gdynia, โปแลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 10 ธันวาคม 2562 7:47:45 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Gdansk-Rebiechowo

โปร่ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3916 กิโลเมตรจาก Gdynia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
28.4°F
28.4°F
26.6°F
ไม่มีลม
93%
30.15 "Hg
4.97 ไมล์
อ. 10 ธ.ค. 2562, 7:30 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:55 AM
3:20 PM
7:25
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:40 PM
5:27 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Gdynia

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 7:16 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
32°F
32°F
36°F
32°F
30°F
30°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
23°F
23°F
27°F
21°F
18°F
19°F
23°F
25°F
จุดน้ำค้าง
28°F
30°F
28°F
27°F
27°F
28°F
27°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
196°ใต้
16 mph
188°ใต้
17 mph
185°ใต้
15 mph
177°ใต้
16 mph
168°ใต้
13 mph
178°ใต้
14 mph
192°ใต้
12 mph
179°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
89%
70%
81%
89%
90%
77%
90%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
1%
0%
1%
37%
43%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Gdynia

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
34°F
32°F
34°F
37°F
41°F
39°F
41°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
30°F
32°F
32°F
36°F
36°F
37°F
37°F
ระดับที่สบาย
25°F
23°F
25°F
27°F
32°F
32°F
39°F
34°F
จุดน้ำค้าง
28°F
28°F
32°F
34°F
34°F
32°F
39°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
185°ใต้
14 mph
184°ใต้
16 mph
167°ใต้
21 mph
184°ใต้
20 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
5
5
4
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
80%
93%
93%
83%
76%
91%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
58%
47%
67%
67%
44%
64%
67%
ฝนตก
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
0.24 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
39°F
43°F
43°F
41°F
43°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
36°F
36°F
36°F
36°F
36°F
37°F
ระดับที่สบาย
36°F
32°F
39°F
32°F
32°F
37°F
37°F
จุดน้ำค้าง
32°F
36°F
37°F
34°F
36°F
37°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
180°ใต้
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
250°ตะวันตก
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
1
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
89%
91%
87%
85%
84%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
49%
61%
65%
50%
ฝนตก
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Gdynia

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 7:16 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด