The Time Now > โปแลนด์ > Bydgoszcz > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bydgoszcz, โปแลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 16 ตุลาคม 2562 1:50:43 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bydgoszdz

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
3818 กิโลเมตรจาก Bydgoszcz
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
55.15°F
51.8°F
8.7 mph 150° ตะวันออกเฉียงใต้
82%
29.71 "Hg
10 ไมล์
พ. 16 ต.ค. 2562, 1:30 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:13 AM
5:53 PM
10:40
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:56 PM
8:31 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bydgoszcz

อัพเดทล่าสุด: อ. 15 ต.ค. 2562, 8:13 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
61°F
59°F
54°F
50°F
50°F
63°F
54°F
ระดับที่สบาย
52°F
61°F
55°F
50°F
46°F
46°F
63°F
52°F
จุดน้ำค้าง
50°F
52°F
52°F
46°F
46°F
46°F
48°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
73%
79%
81%
86%
89%
59%
81%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
41%
36%
49%
10%
10%
10%
11%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bydgoszcz

อัพเดทล่าสุด: อ. 15 ต.ค. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
63°F
64°F
61°F
57°F
54°F
59°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
50°F
48°F
54°F
48°F
46°F
48°F
46°F
ระดับที่สบาย
55°F
61°F
61°F
61°F
55°F
50°F
59°F
61°F
จุดน้ำค้าง
52°F
48°F
52°F
54°F
52°F
48°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
2
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
64%
71%
80%
85%
81%
65%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
59%
6%
47%
63%
6%
54%
6%
6%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
54°F
54°F
57°F
52°F
50°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
39°F
37°F
39°F
39°F
37°F
37°F
ระดับที่สบาย
50°F
52°F
52°F
52°F
45°F
46°F
48°F
จุดน้ำค้าง
45°F
45°F
39°F
48°F
37°F
36°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
180°ใต้
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
4
4
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
69%
60%
77%
60%
60%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
63%
61%
67%
58%
6%
6%
ฝนตก
-
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bydgoszcz

อัพเดทล่าสุด: อ. 15 ต.ค. 2562, 8:13 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด