The Time Now > โปแลนด์ > Bydgoszcz > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bydgoszcz, โปแลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 06 ธันวาคม 2562 7:02:47 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bydgoszdz

ครึ้มฝน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3818 กิโลเมตรจาก Bydgoszcz
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
37.4°F
29.28°F
30.2°F
12.43 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
75%
29.74 "Hg
ศ. 06 ธ.ค. 2562, 6:30 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:45 AM
3:32 PM
7:47
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:36 PM
12:43 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bydgoszcz

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 1:17 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
36°F
37°F
37°F
45°F
41°F
39°F
41°F
43°F
ระดับที่สบาย
30°F
30°F
30°F
37°F
36°F
34°F
34°F
36°F
จุดน้ำค้าง
28°F
32°F
37°F
41°F
37°F
37°F
39°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
263°ตะวันตก
10 mph
268°ตะวันตก
9 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
79%
98%
89%
88%
90%
93%
84%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
13 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
48%
64%
71%
74%
69%
66%
62%
53%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bydgoszcz

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
46°F
45°F
41°F
36°F
39°F
37°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
39°F
39°F
34°F
30°F
32°F
34°F
37°F
ระดับที่สบาย
36°F
36°F
37°F
32°F
27°F
32°F
32°F
32°F
จุดน้ำค้าง
39°F
37°F
37°F
36°F
27°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
292°ตะวันตก
12 mph
188°ใต้
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
160°ใต้
17 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
4
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
85%
83%
87%
67%
80%
77%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
86%
77%
59%
63%
66%
71%
47%
58%
ฝนตก
0.27 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
0.17 นิ้ว
0.28 นิ้ว
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
43°F
43°F
41°F
39°F
36°F
34°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
36°F
36°F
36°F
32°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
34°F
34°F
37°F
36°F
30°F
27°F
30°F
จุดน้ำค้าง
32°F
36°F
39°F
37°F
32°F
28°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
250°ตะวันตก
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
270°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
5
3
4
2
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
76%
88%
84%
84%
74%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
53%
67%
65%
58%
41%
3%
4%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
0.07 นิ้ว
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bydgoszcz

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 1:17 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด