The Time Now > ฟิลิปปินส์ > Zamboanga > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zamboanga, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 16 ธันวาคม 2562 10:35:39 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zamboanga

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
8426 กิโลเมตรจาก Zamboanga
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
99.91°F
77°F
12.43 mph 70° ตะวันออก
70%
29.8 "Hg
จ. 16 ธ.ค. 2562, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:54 AM
5:38 PM
11:44
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:38 PM
8:31 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zamboanga

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 8:17 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
81°F
79°F
84°F
82°F
79°F
77°F
82°F
ระดับที่สบาย
97°F
86°F
82°F
95°F
93°F
86°F
81°F
90°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
95°ตะวันออก
4 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
68°ตะวันออก
6 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
86%
88%
75%
79%
87%
91%
81%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
9 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
48%
38%
36%
30%
39%
41%
56%
37%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zamboanga

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
84°F
86°F
84°F
84°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
93°F
91°F
91°F
91°F
91°F
93°F
95°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
69°ตะวันออก
6 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
144°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
111°ตะวันออก
6 mph
105°ตะวันออก
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
2
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
80%
79%
75%
78%
78%
77%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
58%
57%
68%
44%
69%
64%
57%
73%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.33 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
ส. 28 ธ.ค.
อา. 29 ธ.ค.
จ. 30 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
93°F
97°F
99°F
97°F
97°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
270°ตะวันตก
10 mph
270°ตะวันตก
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
1
4
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
77%
78%
74%
75%
73%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
89%
55%
71%
83%
73%
72%
85%
ฝนตก
0.71 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.99 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.5 นิ้ว
1.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zamboanga

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 8:17 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด