The Time Now > ฟิลิปปินส์ > Zamboanga > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zamboanga, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2562 5:10:26 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zamboanga

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
8426 กิโลเมตรจาก Zamboanga
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.38°F
75.2°F
ไม่มีลม
89%
29.8 "Hg
พฤ. 24 ต.ค. 2562, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:38 AM
5:33 PM
11:55
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:49 AM
1:35 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zamboanga

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ต.ค. 2562, 2:15 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
86°F
79°F
77°F
77°F
86°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
99°F
82°F
77°F
79°F
97°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
99°ตะวันออก
3 mph
184°ใต้
3 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
93°ตะวันออก
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
ไม่มีลม
4 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
71%
88%
91%
94%
70%
87%
88%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
31%
38%
7%
9%
40%
44%
12%
9%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zamboanga

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ต.ค. 2562, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
84°F
86°F
86°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
73°F
73°F
72°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
95°F
91°F
91°F
93°F
90°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
256°ตะวันตก
6 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
194°ใต้
6 mph
200°ใต้
4 mph
160°ใต้
6 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
73%
75%
78%
77%
73%
79%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
52%
55%
46%
74%
73%
64%
85%
76%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.59 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.63 นิ้ว
0.3 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
พฤ. 07 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
75°F
70°F
72°F
72°F
70°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
100°ตะวันออก
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
160°ใต้
5 mph
190°ใต้
2 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
3
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
70%
72%
72%
69%
70%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
54%
52%
62%
61%
59%
62%
6%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.17 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zamboanga

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ต.ค. 2562, 2:15 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด