The Time Now > ฟิลิปปินส์ > Zamboanga > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zamboanga, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 3:46:20 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Zamboanga

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
8426 กิโลเมตรจาก Zamboanga
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
99.37°F
78.8°F
ไม่มีลม
79%
29.71 "Hg
ศ. 14 พ.ค. 2564, 3:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:35 AM
6:00 PM
12:25
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:30 AM
7:15 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zamboanga

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 พ.ค. 2564, 2:19 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
79°F
84°F
86°F
82°F
79°F
79°F
86°F
ระดับที่สบาย
90°F
84°F
93°F
97°F
91°F
82°F
82°F
99°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
87°ตะวันออก
6 mph
68°ตะวันออก
7 mph
71°ตะวันออก
6 mph
98°ตะวันออก
3 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
88%
78%
72%
81%
88%
87%
72%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
45%
34%
48%
46%
9%
9%
46%
51%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zamboanga

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 พ.ค. 2564, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 14 พ.ค.
ส. 15 พ.ค.
อา. 16 พ.ค.
จ. 17 พ.ค.
อ. 18 พ.ค.
พ. 19 พ.ค.
พฤ. 20 พ.ค.
ศ. 21 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
88°F
86°F
84°F
82°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
97°F
95°F
91°F
88°F
95°F
97°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
78°ตะวันออก
6 mph
163°ใต้
6 mph
106°ตะวันออก
7 mph
254°ตะวันตก
6 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
250°ตะวันตก
7 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
3
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
76%
71%
76%
79%
78%
77%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
97%
85%
55%
98%
96%
80%
99%
96%
ฝนตก
0.42 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.6 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 22 พ.ค.
อา. 23 พ.ค.
จ. 24 พ.ค.
อ. 25 พ.ค.
พ. 26 พ.ค.
พฤ. 27 พ.ค.
ศ. 28 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
91°F
82°F
84°F
82°F
82°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
68°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
270°ตะวันตก
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
270°ตะวันตก
7 mph
250°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
3 mph
250°ตะวันตก
5 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
91%
90%
69%
73%
72%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
65%
99%
99%
66%
67%
64%
57%
ฝนตก
0.27 นิ้ว
0.99 นิ้ว
0.73 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.19 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zamboanga

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 พ.ค. 2564, 2:19 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด