The Time Now > ฟิลิปปินส์ > San Jose del Monte > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

San Jose del Monte, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 9:05:38 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
National Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
8294 กิโลเมตรจาก San Jose del Monte
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
83.3°F
68°F
6.84 mph 80° ตะวันออก
66%
29.95 "Hg
อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:08 AM
5:25 PM
11:17
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:39 PM
2:29 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ San Jose del Monte

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
79°F
84°F
73°F
72°F
72°F
84°F
75°F
ระดับที่สบาย
73°F
82°F
88°F
75°F
72°F
73°F
91°F
77°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
72°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
359°เหนือ
7 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
349°เหนือ
ไม่มีลม
5 mph
1°เหนือ
7 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
1
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
68%
59%
80%
85%
91%
63%
79%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
6%
6%
9%
11%
11%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ San Jose del Monte

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 4:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
73°F
77°F
73°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
84°F
88°F
90°F
90°F
90°F
90°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
72°F
72°F
72°F
68°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
67%
67%
65%
70%
59%
64%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
6%
6%
6%
7%
53%
65%
53%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
91°F
88°F
88°F
88°F
91°F
จุดน้ำค้าง
70°F
73°F
73°F
70°F
68°F
68°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
80°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
270°ตะวันตก
2 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
71%
75%
66%
60%
61%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
54%
68%
69%
56%
6%
51%
76%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.32 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ San Jose del Monte

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด