The Time Now > ฟิลิปปินส์ > Mantampay > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mantampay, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 07 กรกฎาคม 2563 8:48:12 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Dumaguete

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
8565 กิโลเมตรจาก Mantampay
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
95.18°F
75.2°F
4.35 mph 340° เหนือ
70%
29.86 "Hg
อ. 07 ก.ค. 2563, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:30 AM
6:05 PM
12:35
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:12 PM
6:13 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mantampay

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2563, 3:31 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
88°F
79°F
75°F
84°F
88°F
77°F
73°F
ระดับที่สบาย
95°F
102°F
84°F
75°F
95°F
104°F
79°F
73°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
75°F
73°F
75°F
77°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
340°เหนือ
5 mph
350°เหนือ
4 mph
161°ใต้
4 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
355°เหนือ
6 mph
349°เหนือ
5 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
69%
87%
92%
72%
68%
87%
92%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
31%
11%
28%
26%
41%
70%
12%
ฝนตก
-
0.07 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mantampay

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2563, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
90°F
90°F
86°F
82°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
73°F
75°F
75°F
64°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
97°F
95°F
99°F
97°F
93°F
86°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
159°ใต้
5 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
161°ใต้
5 mph
161°ใต้
6 mph
179°ใต้
4 mph
350°เหนือ
4 mph
340°เหนือ
4 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
74%
69%
74%
74%
71%
74%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
44%
82%
6%
92%
99%
94%
78%
99%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.17 นิ้ว
-
0.55 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
77°F
82°F
82°F
84°F
84°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
72°F
72°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
10°เหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
340°เหนือ
4 mph
350°เหนือ
4 mph
340°เหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
79%
76%
74%
75%
81%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
96%
88%
99%
99%
99%
ฝนตก
0.3 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.3 นิ้ว
1.22 นิ้ว
0.83 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mantampay

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2563, 3:31 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด