The Time Now > ฟิลิปปินส์ > มะนิลา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

มะนิลา, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 10 ธันวาคม 2561 7:29:07 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
National Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
8292 กิโลเมตรจาก มะนิลา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.04°F
73.4°F
3.11 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
84%
29.92 "Hg
จ. 10 ธ.ค. 2561, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:09 AM
5:26 PM
11:17
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:35 AM
7:10 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ธ.ค. 2561, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
88°F
79°F
77°F
82°F
86°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
77°F
97°F
86°F
81°F
90°F
95°F
84°F
77°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
82°ตะวันออก
5 mph
85°ตะวันออก
4 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
85°ตะวันออก
4 mph
84°ตะวันออก
3 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
1
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
99%
63%
87%
94%
81%
68%
93%
100%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
14 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
7%
8%
10%
11%
9%
3%
12%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ธ.ค. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 10 ธ.ค.
อ. 11 ธ.ค.
พ. 12 ธ.ค.
พฤ. 13 ธ.ค.
ศ. 14 ธ.ค.
ส. 15 ธ.ค.
อา. 16 ธ.ค.
จ. 17 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
75°F
77°F
77°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
91°F
91°F
90°F
88°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
73°F
75°F
68°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
73°ตะวันออก
7 mph
78°ตะวันออก
9 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
18 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
70°ตะวันออก
12 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
72%
68%
73%
78%
59%
57%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
5%
55%
46%
40%
5%
35%
ฝนตก
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 18 ธ.ค.
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
91°F
90°F
91°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
72°F
70°F
72°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
70°ตะวันออก
13 mph
80°ตะวันออก
11 mph
70°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
6 mph
80°ตะวันออก
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
56%
64%
60%
63%
61%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
47%
40%
50%
6%
6%
34%
5%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0.05 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ธ.ค. 2561, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด