The Time Now > ฟิลิปปินส์ > มะนิลา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

มะนิลา, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 8:27:51 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
National Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
8292 กิโลเมตรจาก มะนิลา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
94.15°F
80.6°F
7.46 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
94%
29.83 "Hg
พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:29 AM
6:28 PM
12:59
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:30 AM
10:17 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 2:23 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
88°F
81°F
81°F
86°F
91°F
82°F
79°F
ระดับที่สบาย
81°F
102°F
90°F
86°F
99°F
104°F
91°F
84°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
193°ใต้
5 mph
178°ใต้
4 mph
110°ตะวันออก
6 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
96°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
1
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
67%
87%
93%
75%
62%
88%
97%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
14 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
4 ไมล์
16 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
68%
60%
41%
43%
48%
45%
40%
32%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
0.13 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 3:32 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
จ. 03 ก.ค.
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
91°F
91°F
91°F
90°F
90°F
88°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
77°F
ระดับที่สบาย
100°F
104°F
102°F
102°F
99°F
100°F
95°F
113°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
168°ใต้
9 mph
192°ใต้
9 mph
192°ใต้
7 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
64%
66%
68%
71%
68%
70%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
70%
60%
69%
77%
63%
67%
61%
26%
ฝนตก
0.5 นิ้ว
0.24 นิ้ว
-
0.58 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.22 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
จ. 10 ก.ค.
อ. 11 ก.ค.
พ. 12 ก.ค.
พฤ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
115°F
113°F
111°F
111°F
109°F
113°F
113°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
270°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
200°ใต้
9 mph
200°ใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
61%
64%
65%
64%
63%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
26%
89%
90%
100%
76%
10%
10%
ฝนตก
-
0.72 นิ้ว
0.98 นิ้ว
0.68 นิ้ว
0.41 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 29 มิ.ย. 2560, 2:23 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด