The Time Now > ฟิลิปปินส์ > มะนิลา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

มะนิลา, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 3:36:45 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
National Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อน.
ระยะทาง
8292 กิโลเมตรจาก มะนิลา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
94.82°F
69.8°F
11.18 mph 80° ตะวันออก
52%
29.89 "Hg
ศ. 13 ธ.ค. 2562, 3:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:11 AM
5:27 PM
11:16
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:37 PM
5:56 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 2:16 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
77°F
77°F
88°F
81°F
79°F
82°F
86°F
ระดับที่สบาย
86°F
81°F
79°F
97°F
86°F
82°F
90°F
95°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
71°ตะวันออก
4 mph
95°ตะวันออก
6 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
94°ตะวันออก
7 mph
68°ตะวันออก
10 mph
75°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
87%
85%
61%
80%
83%
73%
65%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
5%
7%
10%
8%
11%
33%
28%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
88°F
88°F
88°F
82°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
77°F
77°F
77°F
79°F
77°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
91°F
93°F
93°F
93°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
66°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
80°ตะวันออก
9 mph
69°ตะวันออก
9 mph
72°ตะวันออก
9 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
70°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
8 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
69%
67%
64%
66%
58%
60%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
47%
5%
6%
49%
53%
5%
53%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
ส. 28 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
ระดับที่สบาย
88°F
91°F
97°F
99°F
95°F
93°F
99°F
จุดน้ำค้าง
66°F
73°F
75°F
77°F
73°F
70°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
20°เหนือ
3 mph
10°เหนือ
ไม่มีลม
17 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
90°ตะวันออก
9 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
2
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
68%
73%
74%
65%
57%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
59%
63%
58%
59%
58%
59%
ฝนตก
-
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 2:16 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด