The Time Now > ฟิลิปปินส์ > มะนิลา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

มะนิลา, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 25 กันยายน 2563 1:31:04 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
National Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
8292 กิโลเมตรจาก มะนิลา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
90.86°F
77°F
ไม่มีลม
84%
29.77 "Hg
ศ. 25 ก.ย. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:45 AM
5:50 PM
12:5
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:22 PM
11:53 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
79°F
88°F
81°F
79°F
79°F
88°F
82°F
ระดับที่สบาย
82°F
81°F
100°F
86°F
82°F
82°F
102°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
20°เหนือ
11 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
345°เหนือ
3 mph
107°ตะวันออก
5 mph
163°ใต้
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
2
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
94%
69%
86%
89%
93%
73%
84%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
8 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
9 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
41%
39%
75%
79%
40%
36%
70%
70%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
90°F
88°F
88°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
99°F
97°F
102°F
99°F
99°F
93°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
264°ตะวันตก
9 mph
265°ตะวันตก
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
76%
72%
75%
71%
63%
61%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
90%
59%
41%
46%
99%
99%
55%
ฝนตก
0.31 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
93°F
91°F
93°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
72°F
70°F
68°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
200°ใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
59%
60%
57%
54%
58%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
92%
43%
39%
99%
99%
95%
7%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.26 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 8:19 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด