The Time Now > ฟิลิปปินส์ > มะนิลา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

มะนิลา, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 สิงหาคม 2560 8:56:19 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
National Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
8292 กิโลเมตรจาก มะนิลา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
89.31°F
80.6°F
7.46 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
100%
29.65 "Hg
จ. 21 ส.ค. 2560, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:42 AM
6:16 PM
12:34
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:56 AM
5:02 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
81°F
81°F
82°F
86°F
81°F
79°F
82°F
ระดับที่สบาย
100°F
91°F
88°F
95°F
100°F
91°F
86°F
93°F
จุดน้ำค้าง
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
3
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
91%
95%
85%
78%
90%
94%
87%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
9 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
33%
41%
29%
24%
32%
56%
57%
55%
ฝนตก
0.21 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.31 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 4:20 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 21 ส.ค.
อ. 22 ส.ค.
พ. 23 ส.ค.
พฤ. 24 ส.ค.
ศ. 25 ส.ค.
ส. 26 ส.ค.
อา. 27 ส.ค.
จ. 28 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
79°F
81°F
81°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
97°F
99°F
95°F
97°F
97°F
88°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
79°F
79°F
77°F
79°F
79°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
193°ใต้
5 mph
90°ตะวันออก
6 mph
110°ตะวันออก
3 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
80%
82%
84%
84%
64%
63%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
59%
60%
68%
62%
46%
55%
43%
40%
ฝนตก
0.72 นิ้ว
1.14 นิ้ว
1.52 นิ้ว
0.83 นิ้ว
0.78 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ส.ค.
พ. 30 ส.ค.
พฤ. 31 ส.ค.
ศ. 01 ก.ย.
ส. 02 ก.ย.
อา. 03 ก.ย.
จ. 04 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
90°F
90°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
95°F
97°F
100°F
102°F
104°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
180°ใต้
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
250°ตะวันตก
4 mph
250°ตะวันตก
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
50%
62%
65%
71%
77%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
35%
41%
31%
30%
33%
52%
53%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.89 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด