The Time Now > ฟิลิปปินส์ > มะนิลา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

มะนิลา, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 21 เมษายน 2561 6:15:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
National Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
8292 กิโลเมตรจาก มะนิลา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
85.33°F
73.4°F
4.35 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
79%
29.83 "Hg
ส. 21 เม.ย. 2561, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:39 AM
6:10 PM
12:31
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:10 AM
10:22 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 เม.ย. 2561, 2:09 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
95°F
84°F
81°F
81°F
95°F
86°F
82°F
ระดับที่สบาย
82°F
102°F
95°F
88°F
82°F
102°F
99°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
75°F
75°F
75°F
70°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
87°ตะวันออก
12 mph
110°ตะวันออก
9 mph
102°ตะวันออก
4 mph
75°ตะวันออก
6 mph
101°ตะวันออก
12 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
4 mph
87°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
2
2
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
47%
73%
85%
86%
45%
76%
86%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
17 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
19 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
7%
7%
7%
10%
8%
9%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 เม.ย. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 21 เม.ย.
อา. 22 เม.ย.
จ. 23 เม.ย.
อ. 24 เม.ย.
พ. 25 เม.ย.
พฤ. 26 เม.ย.
ศ. 27 เม.ย.
ส. 28 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
93°F
95°F
93°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
81°F
82°F
81°F
81°F
79°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
102°F
102°F
102°F
106°F
104°F
93°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
75°F
75°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
102°ตะวันออก
12 mph
109°ตะวันออก
12 mph
110°ตะวันออก
9 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
10 mph
110°ตะวันออก
6 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
49%
53%
55%
59%
44%
44%
44%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
5%
6%
32%
25%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 29 เม.ย.
จ. 30 เม.ย.
อ. 01 พ.ค.
พ. 02 พ.ค.
พฤ. 03 พ.ค.
ศ. 04 พ.ค.
ส. 05 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
90°F
91°F
91°F
90°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
102°F
102°F
100°F
100°F
108°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
190°ใต้
2 mph
200°ใต้
2 mph
200°ใต้
1 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
51%
60%
60%
60%
56%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
29%
53%
33%
30%
35%
30%
29%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: ส. 21 เม.ย. 2561, 2:09 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด