The Time Now > ฟิลิปปินส์ > มะนิลา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

มะนิลา, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 3:37:54 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
National Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อน.
ระยะทาง
8292 กิโลเมตรจาก มะนิลา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
92.25°F
66.2°F
12.43 mph 50° ตะวันออกเฉียงเหนือ
46%
29.86 "Hg
จ. 19 ก.พ. 2561, 2:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:19 AM
6:01 PM
11:42
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:52 AM
8:04 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 2:08 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
73°F
75°F
88°F
79°F
77°F
77°F
90°F
ระดับที่สบาย
81°F
72°F
75°F
100°F
84°F
77°F
79°F
100°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
93°ตะวันออก
4 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
98°ตะวันออก
5 mph
97°ตะวันออก
3 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
93°ตะวันออก
9 mph
104°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
3
2
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
96%
96%
63%
87%
95%
95%
64%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
15 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 19 ก.พ.
อ. 20 ก.พ.
พ. 21 ก.พ.
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
90°F
90°F
88°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
77°F
75°F
75°F
75°F
79°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
97°F
99°F
97°F
95°F
91°F
88°F
90°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
93°ตะวันออก
8 mph
95°ตะวันออก
8 mph
96°ตะวันออก
8 mph
91°ตะวันออก
8 mph
79°ตะวันออก
8 mph
73°ตะวันออก
12 mph
70°ตะวันออก
14 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
67%
64%
62%
64%
70%
59%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
20%
20%
28%
29%
23%
34%
58%
61%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.09 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
90°F
90°F
88°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
99°F
97°F
99°F
99°F
99°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
75°F
75°F
73°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
100°ตะวันออก
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
280°ตะวันตก
2 mph
110°ตะวันออก
5 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
2
1
1
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
50%
64%
57%
62%
63%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
38%
35%
11%
12%
51%
29%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 2:08 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด