The Time Now > ฟิลิปปินส์ > มะนิลา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

มะนิลา, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2562 5:42:32 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
National Airport

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
8292 กิโลเมตรจาก มะนิลา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
100.2°F
75.2°F
5.59 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
63%
29.74 "Hg
จ. 21 ต.ค. 2562, 5:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:48 AM
5:33 PM
11:45
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:42 PM
12:03 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
79°F
77°F
90°F
82°F
79°F
77°F
88°F
ระดับที่สบาย
90°F
81°F
81°F
100°F
90°F
82°F
81°F
100°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
99°ตะวันออก
4 mph
76°ตะวันออก
4 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
286°ตะวันตก
6 mph
98°ตะวันออก
4 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
90%
94%
65%
80%
88%
94%
66%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
4 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
31%
6%
7%
46%
14%
6%
8%
40%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
-
-
-
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 4:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
88°F
90°F
90°F
86°F
88°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
100°F
99°F
100°F
97°F
99°F
91°F
90°F
84°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
77°F
73°F
75°F
68°F
66°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
104°ตะวันออก
7 mph
103°ตะวันออก
6 mph
100°ตะวันออก
7 mph
99°ตะวันออก
8 mph
96°ตะวันออก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
69%
71%
64%
65%
54%
51%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
57%
51%
57%
6%
49%
6%
6%
77%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
0.48 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
88°F
88°F
91°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
68°F
68°F
72°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
100°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
6 mph
70°ตะวันออก
6 mph
80°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
60%
60%
60%
67%
61%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
68%
61%
50%
4%
64%
62%
58%
ฝนตก
0.21 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.24 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด