The Time Now > ฟิลิปปินส์ > มะนิลา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

มะนิลา, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 19 สิงหาคม 2562 11:25:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
National Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
8292 กิโลเมตรจาก มะนิลา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
105.13°F
80.6°F
8.7 mph 280° ตะวันตก
79%
29.77 "Hg
จ. 19 ส.ค. 2562, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:42 AM
6:17 PM
12:35
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:16 PM
7:40 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ส.ค. 2562, 8:17 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
82°F
81°F
81°F
88°F
82°F
81°F
84°F
ระดับที่สบาย
100°F
95°F
86°F
86°F
102°F
95°F
91°F
97°F
จุดน้ำค้าง
77°F
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
271°ตะวันตก
4 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
253°ตะวันตก
14 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
253°ตะวันตก
6 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
257°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
2
1
2
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
85%
94%
94%
74%
85%
88%
81%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
33%
12%
11%
30%
34%
37%
33%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
-
-
0.06 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ส.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
จ. 19 ส.ค.
อ. 20 ส.ค.
พ. 21 ส.ค.
พฤ. 22 ส.ค.
ศ. 23 ส.ค.
ส. 24 ส.ค.
อา. 25 ส.ค.
จ. 26 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
86°F
86°F
86°F
84°F
82°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
100°F
99°F
97°F
99°F
99°F
95°F
88°F
91°F
จุดน้ำค้าง
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
271°ตะวันตก
12 mph
253°ตะวันตก
15 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
260°ตะวันตก
8 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
77%
79%
78%
78%
79%
68%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
46%
54%
73%
77%
57%
74%
81%
56%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 27 ส.ค.
พ. 28 ส.ค.
พฤ. 29 ส.ค.
ศ. 30 ส.ค.
ส. 31 ส.ค.
อา. 01 ก.ย.
จ. 02 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
108°F
100°F
100°F
97°F
99°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
81°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
250°ตะวันตก
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
250°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
8 mph
260°ตะวันตก
7 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
53%
76%
66%
66%
61%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
67%
55%
56%
46%
6%
6%
51%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ส.ค. 2562, 8:17 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด