The Time Now > ฟิลิปปินส์ > มะนิลา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

มะนิลา, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 20 เมษายน 2564 8:13:21 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
National Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
8292 กิโลเมตรจาก มะนิลา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
89.6°F
71.6°F
6.84 mph 340° เหนือ
66%
29.74 "Hg
อ. 20 เม.ย. 2564, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:40 AM
6:10 PM
12:30
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:48 AM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
90°F
84°F
81°F
81°F
90°F
84°F
81°F
ระดับที่สบาย
82°F
100°F
91°F
90°F
84°F
104°F
99°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
79°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
257°ตะวันตก
4 mph
283°ตะวันตก
5 mph
264°ตะวันตก
13 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
257°ตะวันตก
4 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
4
2
1
2
4
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
63%
75%
82%
87%
67%
80%
83%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
14 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
25%
74%
47%
12%
35%
10%
11%
42%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.14 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
91°F
91°F
91°F
88°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
81°F
81°F
81°F
79°F
79°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
99°F
102°F
104°F
102°F
99°F
91°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
77°F
77°F
75°F
73°F
68°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
261°ตะวันตก
11 mph
252°ตะวันตก
9 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
180°ใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
3
3
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
70%
66%
64%
59%
56%
57%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
87%
53%
53%
6%
56%
67%
65%
52%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.22 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
จ. 03 พ.ค.
อ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
102°F
97°F
100°F
97°F
99°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
73°F
68°F
73°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
110°ตะวันออก
5 mph
200°ใต้
9 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
49%
56%
47%
56%
50%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
5%
49%
43%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
0.12 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด