The Time Now > ฟิลิปปินส์ > มะนิลา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

มะนิลา, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560 9:23:47 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
National Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
8292 กิโลเมตรจาก มะนิลา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
94.15°F
80.6°F
3.11 mph 110° ตะวันออก
94%
29.71 "Hg
อ. 17 ต.ค. 2560, 9:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:47 AM
5:35 PM
11:48
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:26 AM
4:01 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 8:08 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
82°F
88°F
79°F
77°F
77°F
88°F
81°F
ระดับที่สบาย
81°F
95°F
102°F
84°F
81°F
79°F
102°F
91°F
จุดน้ำค้าง
77°F
79°F
79°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
256°ตะวันตก
5 mph
301°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
261°ตะวันตก
4 mph
251°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
98%
89%
74%
95%
97%
100%
75%
92%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
10 ไมล์
15 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
55%
5%
10%
10%
0%
10%
0%
62%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 4:18 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
พ. 18 ต.ค.
พฤ. 19 ต.ค.
ศ. 20 ต.ค.
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
พ. 25 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
86°F
86°F
84°F
86°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
79°F
79°F
77°F
79°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
100°F
100°F
100°F
99°F
95°F
90°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
72°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
259°ตะวันตก
9 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
276°ตะวันตก
8 mph
278°ตะวันตก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
80°ตะวันออก
8 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
78%
84%
86%
83%
56%
49%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
77%
70%
61%
37%
23%
53%
6%
5%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.33 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 26 ต.ค.
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
พ. 01 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
91°F
100°F
97°F
100°F
102°F
99°F
97°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
250°ตะวันตก
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
0
1
0
0
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
81%
67%
74%
77%
72%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
57%
58%
50%
51%
53%
54%
46%
ฝนตก
0.42 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.47 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 8:08 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด