The Time Now > ฟิลิปปินส์ > มะนิลา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

มะนิลา, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 7:33:41 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
National Airport

ฝนตกหนัก. เมฆมากเป็นส่วนมาก. อุ่น.
ระยะทาง
8292 กิโลเมตรจาก มะนิลา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.59°F
77°F
14.91 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
100%
29.65 "Hg
1.86 ไมล์
ศ. 17 ส.ค. 2561, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:42 AM
6:18 PM
12:36
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:09 AM
10:18 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ส.ค. 2561, 2:10 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
84°F
79°F
79°F
81°F
84°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
99°F
82°F
86°F
91°F
99°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
79°F
79°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
1
1
2
4
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
84%
97%
95%
91%
83%
95%
97%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
46%
66%
75%
34%
54%
66%
72%
56%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.27 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ส.ค. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
ศ. 17 ส.ค.
ส. 18 ส.ค.
อา. 19 ส.ค.
จ. 20 ส.ค.
อ. 21 ส.ค.
พ. 22 ส.ค.
พฤ. 23 ส.ค.
ศ. 24 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
82°F
81°F
81°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
93°F
91°F
90°F
86°F
91°F
88°F
จุดน้ำค้าง
79°F
79°F
79°F
77°F
77°F
73°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
256°ตะวันตก
11 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
250°ตะวันตก
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
86%
89%
88%
91%
81%
75%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
75%
72%
71%
65%
63%
57%
54%
62%
ฝนตก
0.39 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.54 นิ้ว
1.09 นิ้ว
1.38 นิ้ว
0.69 นิ้ว
1.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 25 ส.ค.
อา. 26 ส.ค.
จ. 27 ส.ค.
อ. 28 ส.ค.
พ. 29 ส.ค.
พฤ. 30 ส.ค.
ศ. 31 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
88°F
88°F
90°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
78%
85%
85%
85%
88%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
54%
52%
54%
53%
54%
51%
53%
ฝนตก
1.7 นิ้ว
1.65 นิ้ว
0.61 นิ้ว
0.56 นิ้ว
1.07 นิ้ว
1.5 นิ้ว
0.72 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ มะนิลา

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ส.ค. 2561, 2:10 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด