The Time Now > ฟิลิปปินส์ > Iligan City > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Iligan City, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2562 4:25:06 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Dumaguete

ฝนกระจาย. แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
8577 กิโลเมตรจาก Iligan City
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
97.14°F
77°F
6.84 mph 70° ตะวันออก
75%
29.8 "Hg
ศ. 22 พ.ย. 2562, 4:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:37 AM
5:20 PM
11:43
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:22 AM
1:53 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Iligan City

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 2:17 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
75°F
75°F
88°F
77°F
75°F
75°F
88°F
ระดับที่สบาย
81°F
73°F
75°F
102°F
79°F
75°F
77°F
102°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
77°F
73°F
73°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
2°เหนือ
6 mph
339°เหนือ
4 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
347°เหนือ
6 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
96%
100%
70%
90%
94%
100%
70%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
8 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
38%
31%
11%
38%
33%
10%
9%
12%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.08 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Iligan City

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 4:14 หลังเที่ยง GMT+8
 
 
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
86°F
86°F
86°F
82°F
84°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
73°F
73°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
93°F
93°F
91°F
86°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
72°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
167°ใต้
5 mph
158°ใต้
6 mph
159°ใต้
6 mph
161°ใต้
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
76%
78%
78%
79%
76%
79%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
59%
6%
43%
71%
81%
69%
77%
80%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
พ. 04 ธ.ค.
พฤ. 05 ธ.ค.
ศ. 06 ธ.ค.
ส. 07 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
70°F
66°F
66°F
64°F
68°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
350°เหนือ
6 mph
340°เหนือ
5 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
61%
58%
55%
63%
64%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
68%
6%
4%
4%
5%
41%
39%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Iligan City

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 2:17 หลังเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด