The Time Now > ฟิลิปปินส์ > Iligan City > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Iligan City, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 28 มกราคม 2564 1:54:00 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Dumaguete

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
8577 กิโลเมตรจาก Iligan City
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
97.14°F
77°F
11.18 mph 320° ตะวันตกเฉียงเหนือ
75%
29.8 "Hg
พฤ. 28 ม.ค. 2564, 1:00 หลังเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:03 AM
5:48 PM
11:45
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:29 PM
4:32 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Iligan City

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 28 ม.ค. 2564, 8:24 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
77°F
75°F
81°F
86°F
77°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
93°F
79°F
75°F
86°F
93°F
77°F
66°F
73°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
166°ใต้
4 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
358°เหนือ
9 mph
2°เหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
87%
92%
78%
63%
87%
96%
96%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
37%
46%
36%
10%
7%
41%
44%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Iligan City

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 28 ม.ค. 2564, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
พฤ. 28 ม.ค.
ศ. 29 ม.ค.
ส. 30 ม.ค.
อา. 31 ม.ค.
จ. 01 ก.พ.
อ. 02 ก.พ.
พ. 03 ก.พ.
พฤ. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
88°F
86°F
84°F
84°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
75°F
70°F
72°F
75°F
73°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
90°F
91°F
93°F
90°F
88°F
82°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
73°F
75°F
73°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
197°ใต้
8 mph
89°ตะวันออก
9 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
266°ตะวันตก
6 mph
200°ใต้
6 mph
162°ใต้
8 mph
340°เหนือ
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
67%
71%
68%
74%
76%
69%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
51%
57%
81%
72%
75%
56%
47%
57%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 05 ก.พ.
ส. 06 ก.พ.
อา. 07 ก.พ.
จ. 08 ก.พ.
อ. 09 ก.พ.
พ. 10 ก.พ.
พฤ. 11 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
84°F
82°F
84°F
82°F
86°F
86°F
84°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
70°F
77°F
75°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
10°เหนือ
4 mph
340°เหนือ
2 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
75%
75%
71%
89%
85%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
46%
51%
50%
43%
76%
66%
71%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.24 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Iligan City

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 28 ม.ค. 2564, 8:24 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด