The Time Now > ฟิลิปปินส์ > Cabanatuan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Cabanatuan, ฟิลิปปินส์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 9:49:11 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Clarkfield Pampanga International Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
8282 กิโลเมตรจาก Cabanatuan
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
88.27°F
73.4°F
ไม่มีลม
74%
29.95 "Hg
4.35 ไมล์
อ. 12 พ.ย. 2562, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:56 AM
5:23 PM
11:27
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:42 PM
4:37 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Cabanatuan

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 8:18 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
77°F
70°F
68°F
84°F
75°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
99°F
79°F
68°F
68°F
90°F
75°F
72°F
73°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
68°F
68°F
70°F
68°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
77°ตะวันออก
4 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
12°เหนือ
4 mph
6°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
1
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
84%
94%
96%
62%
81%
82%
92%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
64%
40%
6%
8%
10%
12%
7%
35%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Cabanatuan

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 12 พ.ย.
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
82°F
84°F
86°F
90°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
68°F
70°F
72°F
72°F
72°F
73°F
75°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
86°F
88°F
93°F
95°F
99°F
97°F
จุดน้ำค้าง
73°F
70°F
70°F
72°F
73°F
73°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
86°ตะวันออก
5 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
167°ใต้
6 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
290°ตะวันตก
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
65%
69%
70%
69%
67%
67%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
72%
6%
51%
52%
61%
69%
72%
52%
ฝนตก
0.1 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
95°F
91°F
90°F
88°F
88°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
72°F
70°F
70°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
70°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
11 mph
70°ตะวันออก
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
80%
70%
65%
63%
60%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
58%
62%
57%
57%
59%
61%
ฝนตก
-
0.1 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Cabanatuan

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 8:18 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด