The Time Now > เปรู > Talara > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Talara, เปรู สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 17 ตุลาคม 2561 4:16:44 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chiclayo Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
5624 กิโลเมตรจาก Talara
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
60.8°F
9.94 mph 180° ใต้
94%
29.89 "Hg
10 ไมล์
พ. 17 ต.ค. 2561, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:04 AM
6:16 PM
12:12
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:05 PM
12:53 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Talara

อัพเดทล่าสุด: พ. 17 ต.ค. 2561, 1:14 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
73°F
66°F
64°F
63°F
73°F
66°F
63°F
ระดับที่สบาย
63°F
77°F
66°F
64°F
63°F
77°F
66°F
63°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
59°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
177°ใต้
15 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
175°ใต้
11 mph
164°ใต้
10 mph
171°ใต้
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
181°ใต้
9 mph
176°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
62%
84%
89%
90%
61%
86%
93%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
6%
10%
11%
7%
7%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Talara

อัพเดทล่าสุด: พ. 17 ต.ค. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
พ. 17 ต.ค.
พฤ. 18 ต.ค.
ศ. 19 ต.ค.
ส. 20 ต.ค.
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
70°F
72°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
73°F
75°F
70°F
68°F
72°F
75°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
59°F
61°F
61°F
59°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
177°ใต้
14 mph
181°ใต้
12 mph
184°ใต้
15 mph
181°ใต้
16 mph
171°ใต้
17 mph
177°ใต้
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
66%
69%
67%
73%
74%
75%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
6%
5%
6%
6%
5%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
64°F
63°F
63°F
64°F
61°F
61°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
18 mph
190°ใต้
17 mph
200°ใต้
13 mph
200°ใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
4
4
4
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
69%
68%
71%
63%
62%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
4%
4%
3%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Talara

อัพเดทล่าสุด: พ. 17 ต.ค. 2561, 1:14 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด