The Time Now > เปรู > San Isidro > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

San Isidro, เปรู สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 21 มกราคม 2563 10:21:55 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lima / Aeropuerto Internacional Jorge Chavez

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
5350 กิโลเมตรจาก San Isidro
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
69.26°F
68°F
6.84 mph 180° ใต้
88%
29.92 "Hg
3.73 ไมล์
อ. 21 ม.ค. 2563, 10:00 หลังเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:58 AM
6:41 PM
12:43
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:00 AM
4:06 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ San Isidro

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 7:15 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
70°F
75°F
72°F
70°F
70°F
77°F
73°F
ระดับที่สบาย
66°F
70°F
77°F
70°F
70°F
72°F
79°F
73°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
176°ใต้
5 mph
287°ตะวันตก
6 mph
292°ตะวันตก
4 mph
192°ใต้
4 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
187°ใต้
7 mph
180°ใต้
6 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
93%
74%
85%
85%
86%
72%
81%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
8%
11%
9%
11%
9%
9%
38%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ San Isidro

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 9:14 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
73°F
81°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
79°F
77°F
75°F
72°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
257°ตะวันตก
7 mph
166°ใต้
9 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
160°ใต้
11 mph
162°ใต้
9 mph
164°ใต้
11 mph
170°ใต้
7 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
74%
72%
76%
78%
82%
77%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
52%
52%
57%
52%
51%
5%
5%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
82°F
82°F
81°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
180°ใต้
11 mph
170°ใต้
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
180°ใต้
9 mph
180°ใต้
10 mph
180°ใต้
11 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
77%
81%
79%
76%
77%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
6%
6%
6%
43%
44%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ San Isidro

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 7:15 หลังเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด