The Time Now > เปรู > ลิมา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ลิมา, เปรู สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 28 มิถุนายน 2560 7:21:58 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Cruzeiro Do Sul Airport

ฝนพายุ. เมฆมากเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
5348 กิโลเมตรจาก ลิมา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.04°F
73.4°F
6.84 mph 250° ตะวันตก
84%
0 "Hg
พ. 28 มิ.ย. 2560, 7:00 หลังเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:28 AM
5:54 PM
11:26
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:31 AM
10:39 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ลิมา

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 1:23 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
59°F
59°F
70°F
64°F
61°F
59°F
70°F
ระดับที่สบาย
63°F
59°F
57°F
73°F
64°F
61°F
59°F
73°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
59°F
61°F
61°F
59°F
59°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
172°ใต้
6 mph
174°ใต้
7 mph
182°ใต้
11 mph
188°ใต้
6 mph
176°ใต้
6 mph
175°ใต้
6 mph
191°ใต้
9 mph
198°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
98%
100%
72%
89%
93%
99%
71%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
28%
51%
51%
30%
17%
49%
46%
31%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ลิมา

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 2:32 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
จ. 03 ก.ค.
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
61°F
61°F
61°F
59°F
61°F
64°F
ระดับที่สบาย
70°F
70°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
59°F
59°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
178°ใต้
8 mph
182°ใต้
7 mph
190°ใต้
7 mph
191°ใต้
9 mph
176°ใต้
9 mph
177°ใต้
9 mph
189°ใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
74%
69%
69%
72%
70%
69%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
62%
61%
60%
58%
48%
48%
40%
15%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
จ. 10 ก.ค.
อ. 11 ก.ค.
พ. 12 ก.ค.
พฤ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
160°ใต้
16 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
160°ใต้
9 mph
160°ใต้
9 mph
160°ใต้
12 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
74%
72%
72%
73%
76%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ลิมา

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 1:23 หลังเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด