The Time Now > เปรู > ลิมา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ลิมา, เปรู สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 20 ตุลาคม 2561 6:46:30 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lima / Aeropuerto Internacional Jorge Chavez

ครึ้มฝน. อ่อน.
ระยะทาง
5348 กิโลเมตรจาก ลิมา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
59°F
12.43 mph 170° ใต้
83%
29.92 "Hg
ส. 20 ต.ค. 2561, 6:00 หลังเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:40 AM
6:05 PM
12:25
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:01 PM
2:58 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ลิมา

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 ต.ค. 2561, 1:18 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
59°F
66°F
70°F
61°F
59°F
66°F
70°F
ระดับที่สบาย
61°F
59°F
66°F
73°F
61°F
57°F
66°F
73°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
180°ใต้
6 mph
186°ใต้
7 mph
197°ใต้
10 mph
195°ใต้
8 mph
181°ใต้
7 mph
182°ใต้
7 mph
185°ใต้
9 mph
193°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
94%
75%
65%
89%
94%
74%
65%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
4%
5%
8%
9%
7%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ลิมา

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 ต.ค. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
59°F
61°F
61°F
64°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
68°F
70°F
73°F
73°F
75°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
59°F
59°F
57°F
63°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
188°ใต้
9 mph
182°ใต้
9 mph
186°ใต้
8 mph
179°ใต้
9 mph
180°ใต้
8 mph
190°ใต้
8 mph
200°ใต้
8 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
68%
67%
66%
65%
64%
64%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
5%
5%
4%
2%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
ศ. 02 พ.ย.
ส. 03 พ.ย.
อา. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
64°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
190°ใต้
12 mph
180°ใต้
12 mph
180°ใต้
14 mph
180°ใต้
14 mph
180°ใต้
12 mph
180°ใต้
11 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
88%
90%
89%
89%
89%
89%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
2%
2%
3%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ลิมา

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 ต.ค. 2561, 1:18 หลังเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด