The Time Now > เปรู > Juliaca > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Juliaca, เปรู สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 22 กันยายน 2563 12:55:23 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Arequipa Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
4903 กิโลเมตรจาก Juliaca
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
74.52°F
23°F
8.7 mph 250° ตะวันตก
15%
30.3 "Hg
อ. 22 ก.ย. 2563, 12:00 หลังเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:29 AM
5:36 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:49 AM
11:10 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Juliaca

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 7:18 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
41°F
32°F
50°F
61°F
41°F
27°F
28°F
ระดับที่สบาย
61°F
37°F
30°F
48°F
61°F
37°F
21°F
23°F
จุดน้ำค้าง
18°F
25°F
27°F
30°F
23°F
23°F
21°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
106°ตะวันออก
5 mph
193°ใต้
4 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
80°ตะวันออก
17 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
112°ตะวันออก
4 mph
2°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
2
1
2
4
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
18%
50%
73%
44%
22%
48%
82%
71%
ทัศนวิสัย
43 ไมล์
27 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
37 ไมล์
21 ไมล์
14 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
1%
0%
0%
1%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Juliaca

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 10:22 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
61°F
61°F
63°F
64°F
64°F
63°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
32°F
27°F
28°F
28°F
30°F
36°F
37°F
ระดับที่สบาย
55°F
54°F
54°F
57°F
61°F
61°F
63°F
61°F
จุดน้ำค้าง
19°F
25°F
16°F
14°F
16°F
21°F
34°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
173°ใต้
14 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
167°ใต้
9 mph
110°ตะวันออก
5 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
22%
26%
19%
16%
16%
20%
34%
32%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
2%
2%
3%
9%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
39°F
37°F
37°F
37°F
37°F
37°F
ระดับที่สบาย
63°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
จุดน้ำค้าง
36°F
41°F
36°F
36°F
36°F
36°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
90°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
90°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
6 mph
70°ตะวันออก
1 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
49%
40%
39%
41%
41%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
7%
9%
9%
8%
13%
15%
14%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Juliaca

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 7:18 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด