The Time Now > เปรู > Huancayo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Huancayo, เปรู สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 1:53:37 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lima / Aeropuerto Internacional Jorge Chavez

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
5227 กิโลเมตรจาก Huancayo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
75.43°F
69.8°F
7.46 mph 180° ใต้
83%
29.92 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:54 AM
6:33 PM
12:39
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:52 AM
9:26 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Huancayo

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 1:16 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
66°F
54°F
48°F
57°F
66°F
52°F
45°F
ระดับที่สบาย
41°F
66°F
52°F
46°F
57°F
66°F
50°F
45°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
48°F
45°F
45°F
48°F
48°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
82°ตะวันออก
7 mph
73°ตะวันออก
4 mph
88°ตะวันออก
3 mph
101°ตะวันออก
3 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
92°ตะวันออก
5 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
165°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
3
2
1
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
42%
82%
93%
62%
53%
89%
99%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
24%
33%
34%
31%
30%
34%
32%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Huancayo

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ม.ค. 2563, 9:14 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
66°F
63°F
64°F
61°F
63°F
66°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
46°F
45°F
45°F
48°F
48°F
46°F
46°F
ระดับที่สบาย
64°F
63°F
61°F
61°F
57°F
61°F
57°F
64°F
จุดน้ำค้าง
45°F
48°F
46°F
48°F
46°F
46°F
48°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
95°ตะวันออก
6 mph
88°ตะวันออก
6 mph
93°ตะวันออก
6 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
20°เหนือ
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
58%
62%
61%
64%
59%
72%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
13%
17%
15%
13%
15%
14%
11%
14%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
46°F
48°F
48°F
48°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
จุดน้ำค้าง
52°F
54°F
52°F
52°F
55°F
55°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
160°ใต้
3 mph
70°ตะวันออก
5 mph
70°ตะวันออก
5 mph
70°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
63%
58%
59%
65%
64%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
14%
13%
13%
12%
13%
13%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Huancayo

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 1:16 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด