The Time Now > เปรู > Catacaos > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Catacaos, เปรู สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 22 กันยายน 2563 11:51:43 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Talara Airport

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
5584 กิโลเมตรจาก Catacaos
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
75.54°F
62.6°F
11.18 mph 180° ใต้
69%
29.95 "Hg
10 ไมล์
อ. 22 ก.ย. 2563, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:11 AM
6:18 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:50 AM
11:35 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Catacaos

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 7:18 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
66°F
61°F
61°F
82°F
66°F
63°F
68°F
ระดับที่สบาย
82°F
66°F
61°F
61°F
82°F
66°F
63°F
68°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
55°F
57°F
57°F
55°F
55°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
180°ใต้
7 mph
182°ใต้
7 mph
162°ใต้
16 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
180°ใต้
7 mph
166°ใต้
6 mph
173°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
71%
85%
87%
41%
71%
78%
68%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
3%
6%
10%
11%
29%
43%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Catacaos

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 10:22 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
81°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
63°F
61°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
57°F
57°F
55°F
55°F
50°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
177°ใต้
14 mph
181°ใต้
14 mph
175°ใต้
15 mph
176°ใต้
14 mph
173°ใต้
15 mph
174°ใต้
16 mph
200°ใต้
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
46%
48%
47%
46%
45%
35%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
6%
53%
6%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
52°F
54°F
59°F
48°F
48°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
190°ใต้
16 mph
190°ใต้
17 mph
190°ใต้
15 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
46%
55%
38%
36%
37%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Catacaos

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 7:18 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด