The Time Now > ปากีสถาน > Sargodha > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Sargodha, ปากีสถาน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2562 4:19:11 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lahore Airport

โปร่ง. ร้อนที่สุด.
ระยะทาง
5214 กิโลเมตรจาก Sargodha
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
100.4°F
103.51°F
64.4°F
7.46 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
31%
29.68 "Hg
3.73 ไมล์
อา. 19 พ.ค. 2562, 3:55 หลังเที่ยง GMT+5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:09 AM
7:02 PM
13:53
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:35 PM
5:34 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Sargodha

อัพเดทล่าสุด: อา. 19 พ.ค. 2562, 11:17 ก่อนเที่ยง GMT+5
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
99°F
88°F
73°F
75°F
100°F
90°F
77°F
93°F
ระดับที่สบาย
99°F
86°F
77°F
77°F
100°F
88°F
79°F
91°F
จุดน้ำค้าง
57°F
55°F
59°F
59°F
55°F
55°F
57°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
265°ตะวันตก
9 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
15°เหนือ
8 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
35%
61%
61%
22%
32%
49%
27%
ทัศนวิสัย
45 ไมล์
37 ไมล์
17 ไมล์
43 ไมล์
45 ไมล์
38 ไมล์
34 ไมล์
45 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
3%
11%
11%
10%
7%
10%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Sargodha

อัพเดทล่าสุด: อา. 19 พ.ค. 2562, 1:14 หลังเที่ยง GMT+5
 
 
อา. 19 พ.ค.
จ. 20 พ.ค.
อ. 21 พ.ค.
พ. 22 พ.ค.
พฤ. 23 พ.ค.
ศ. 24 พ.ค.
ส. 25 พ.ค.
อา. 26 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
100°F
104°F
102°F
99°F
99°F
97°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
97°F
99°F
100°F
99°F
95°F
95°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
57°F
55°F
50°F
50°F
54°F
54°F
36°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
277°ตะวันตก
8 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
76°ตะวันออก
8 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
284°ตะวันตก
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
27%
24%
17%
18%
24%
24%
12%
9%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
2%
6%
58%
59%
47%
4%
5%
4%
ฝนตก
-
-
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 27 พ.ค.
อ. 28 พ.ค.
พ. 29 พ.ค.
พฤ. 30 พ.ค.
ศ. 31 พ.ค.
ส. 01 มิ.ย.
อา. 02 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
102°F
102°F
102°F
102°F
102°F
104°F
108°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
95°F
95°F
97°F
99°F
100°F
จุดน้ำค้าง
28°F
27°F
19°F
19°F
23°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
7%
6%
5%
5%
6%
8%
8%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
2%
3%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Sargodha

อัพเดทล่าสุด: อา. 19 พ.ค. 2562, 11:17 ก่อนเที่ยง GMT+5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด