The Time Now > ปากีสถาน > Sargodha > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Sargodha, ปากีสถาน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 23 กันยายน 2561 4:33:28 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Islamabad Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
5214 กิโลเมตรจาก Sargodha
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
72.95°F
68°F
6.84 mph 180° ใต้
83%
29.92 "Hg
4.35 ไมล์
อา. 23 ก.ย. 2561, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT+5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:57 AM
6:06 PM
12:9
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:50 PM
3:09 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Sargodha

อัพเดทล่าสุด: ส. 22 ก.ย. 2561, 11:16 หลังเที่ยง GMT+5
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
79°F
86°F
73°F
72°F
72°F
90°F
77°F
ระดับที่สบาย
72°F
81°F
90°F
75°F
70°F
73°F
91°F
79°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
66°F
68°F
68°F
68°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
83°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
10 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
97°ตะวันออก
7 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
69°ตะวันออก
7 mph
159°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
70%
50%
81%
88%
92%
45%
73%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
19 ไมล์
16 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
16 ไมล์
27 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
2%
1%
3%
9%
6%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Sargodha

อัพเดทล่าสุด: อา. 23 ก.ย. 2561, 1:14 ก่อนเที่ยง GMT+5
 
 
อา. 23 ก.ย.
จ. 24 ก.ย.
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
90°F
91°F
99°F
99°F
93°F
91°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
68°F
ระดับที่สบาย
88°F
91°F
93°F
97°F
97°F
88°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
64°F
61°F
63°F
41°F
32°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
76°ตะวันออก
8 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
49%
43%
32%
35%
17%
12%
13%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
5%
4%
3%
6%
33%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
93°F
95°F
95°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
91°F
91°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
34°F
37°F
41°F
45°F
50°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
4 mph
20°เหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
2 mph
280°ตะวันตก
2 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
12%
14%
16%
18%
22%
20%
20%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
3%
3%
3%
3%
3%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Sargodha

อัพเดทล่าสุด: ส. 22 ก.ย. 2561, 11:16 หลังเที่ยง GMT+5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด