The Time Now > ปากีสถาน > Kotli > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kotli, ปากีสถาน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 16 เมษายน 2564 7:42:05 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Sialkot

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
5302 กิโลเมตรจาก Kotli
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
53.6°F
8.7 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
57%
29.83 "Hg
3.11 ไมล์
ศ. 16 เม.ย. 2564, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:34 AM
6:34 PM
13:
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:24 AM
9:38 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kotli

อัพเดทล่าสุด: ศ. 16 เม.ย. 2564, 5:33 ก่อนเที่ยง GMT+5
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
81°F
64°F
59°F
66°F
68°F
63°F
54°F
ระดับที่สบาย
75°F
79°F
64°F
59°F
66°F
68°F
63°F
54°F
จุดน้ำค้าง
54°F
50°F
52°F
54°F
54°F
54°F
54°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
346°เหนือ
6 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
21°เหนือ
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
36%
63%
80%
66%
59%
72%
92%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
16 ไมล์
15 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
8%
27%
40%
52%
79%
4%
36%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.17 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kotli

อัพเดทล่าสุด: ศ. 16 เม.ย. 2564, 7:23 ก่อนเที่ยง GMT+5
 
 
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
อุณหภูมิต่ำ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ความเร็วลม
จากทิศทาง
มาตราโบฟอร์ต
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ดัชนีรังสียูวี
การคาดการณ์ฝน
ฝนตก
หิมะตก


 
 
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
อุณหภูมิต่ำ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ความเร็วลม
จากทิศทาง
มาตราโบฟอร์ต
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ดัชนีรังสียูวี
การคาดการณ์ฝน
ฝนตก
หิมะตก

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kotli

อัพเดทล่าสุด: ศ. 16 เม.ย. 2564, 5:33 ก่อนเที่ยง GMT+5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด