The Time Now > ปากีสถาน > Kamoke > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kamoke, ปากีสถาน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 12:23:35 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lahore Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
5303 กิโลเมตรจาก Kamoke
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
95.18°F
75.2°F
ไม่มีลม
70%
29.59 "Hg
2.49 ไมล์
พ. 23 ก.ย. 2563, 11:55 หลังเที่ยง GMT+5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:52 AM
5:57 PM
12:5
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:15 PM
10:33 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kamoke

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 11:19 หลังเที่ยง GMT+5
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
72°F
99°F
81°F
73°F
86°F
100°F
81°F
ระดับที่สบาย
73°F
75°F
102°F
84°F
75°F
90°F
102°F
82°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
64°F
66°F
66°F
68°F
61°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
88°ตะวันออก
6 mph
89°ตะวันออก
8 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
16°เหนือ
5 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
104°ตะวันออก
7 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
94°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
89%
32%
61%
77%
58%
28%
59%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
34 ไมล์
42 ไมล์
29 ไมล์
16 ไมล์
40 ไมล์
47 ไมล์
26 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kamoke

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 8:22 หลังเที่ยง GMT+5
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
100°F
95°F
95°F
95°F
95°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
70°F
68°F
68°F
66°F
73°F
72°F
75°F
ระดับที่สบาย
99°F
99°F
93°F
93°F
90°F
91°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
64°F
61°F
61°F
63°F
63°F
52°F
48°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
111°ตะวันออก
7 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
97°ตะวันออก
11 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
260°ตะวันตก
6 mph
260°ตะวันตก
9 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
30%
35%
37%
43%
24%
25%
18%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
2%
3%
5%
3%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
93°F
95°F
99°F
99°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
90°F
90°F
93°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
37°F
36°F
32°F
32°F
34°F
41°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
13%
12%
11%
11%
14%
13%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kamoke

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 11:19 หลังเที่ยง GMT+5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด