The Time Now > ปากีสถาน > Chiniot > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Chiniot, ปากีสถาน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 15 กันยายน 2562 11:09:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lahore Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
5228 กิโลเมตรจาก Chiniot
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
90.57°F
69.8°F
ไม่มีลม
59%
29.68 "Hg
2.49 ไมล์
อา. 15 ก.ย. 2562, 10:55 หลังเที่ยง GMT+5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:51 AM
6:14 PM
12:23
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:12 PM
6:36 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Chiniot

อัพเดทล่าสุด: อา. 15 ก.ย. 2562, 5:10 หลังเที่ยง GMT+5
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
79°F
77°F
97°F
84°F
77°F
88°F
100°F
ระดับที่สบาย
93°F
82°F
79°F
100°F
90°F
81°F
97°F
104°F
จุดน้ำค้าง
72°F
75°F
72°F
64°F
72°F
72°F
73°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
93°ตะวันออก
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
76°ตะวันออก
5 mph
79°ตะวันออก
6 mph
87°ตะวันออก
6 mph
78°ตะวันออก
6 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
86%
81%
36%
66%
84%
64%
29%
ทัศนวิสัย
26 ไมล์
15 ไมล์
37 ไมล์
45 ไมล์
24 ไมล์
14 ไมล์
34 ไมล์
45 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Chiniot

อัพเดทล่าสุด: อา. 15 ก.ย. 2562, 7:14 หลังเที่ยง GMT+5
 
 
จ. 16 ก.ย.
อ. 17 ก.ย.
พ. 18 ก.ย.
พฤ. 19 ก.ย.
ศ. 20 ก.ย.
ส. 21 ก.ย.
อา. 22 ก.ย.
จ. 23 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
100°F
100°F
100°F
97°F
91°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
81°F
ระดับที่สบาย
99°F
102°F
102°F
102°F
99°F
90°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
64°F
66°F
68°F
54°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
109°ตะวันออก
6 mph
70°ตะวันออก
6 mph
83°ตะวันออก
7 mph
106°ตะวันออก
6 mph
99°ตะวันออก
5 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
40%
33%
32%
34%
41%
28%
26%
26%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
3%
6%
5%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
พฤ. 26 ก.ย.
ศ. 27 ก.ย.
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
จ. 30 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
93°F
93°F
93°F
91°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
90°F
90°F
91°F
95°F
90°F
จุดน้ำค้าง
52°F
48°F
43°F
52°F
55°F
68°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
280°ตะวันตก
7 mph
200°ใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
27%
22%
18%
25%
30%
47%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
4%
6%
41%
92%
50%
ฝนตก
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
2.24 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Chiniot

อัพเดทล่าสุด: อา. 15 ก.ย. 2562, 5:10 หลังเที่ยง GMT+5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด