The Time Now > นอร์เวย์ > Tvedestrand > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tvedestrand, นอร์เวย์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2562 3:04:46 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kristiansand / Kjevik

เมฆเคลื่อนผ่าน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
4084 กิโลเมตรจาก Tvedestrand
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
38.97°F
39.2°F
3.11 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
93%
29.45 "Hg
1.43 ไมล์
พ. 13 พ.ย. 2562, 2:50 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:05 AM
4:08 PM
8:3
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:38 PM
7:24 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tvedestrand

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
43°F
41°F
43°F
43°F
43°F
39°F
39°F
ระดับที่สบาย
36°F
37°F
36°F
36°F
36°F
37°F
34°F
32°F
จุดน้ำค้าง
37°F
36°F
37°F
39°F
39°F
39°F
37°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
176°ใต้
9 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
93°ตะวันออก
11 mph
98°ตะวันออก
12 mph
8°เหนือ
11 mph
12°เหนือ
11 mph
16°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
74%
82%
90%
86%
84%
91%
90%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
68%
70%
60%
66%
11%
37%
31%
34%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.23 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tvedestrand

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
43°F
39°F
41°F
41°F
43°F
41°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
39°F
37°F
36°F
39°F
37°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
37°F
36°F
30°F
28°F
34°F
32°F
32°F
32°F
จุดน้ำค้าง
36°F
39°F
34°F
34°F
36°F
37°F
36°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
166°ใต้
11 mph
91°ตะวันออก
20 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
27 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
15°เหนือ
33 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
24 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
5
6
3
7
4
6
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
88%
88%
90%
85%
88%
87%
90%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
91%
80%
58%
95%
74%
65%
63%
71%
ฝนตก
0.42 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.27 นิ้ว
หิมะตก
-
-
0.22 นิ้ว
1.98 นิ้ว
-
-
-
-


 
 
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
45°F
45°F
45°F
45°F
43°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
36°F
37°F
39°F
39°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
32°F
32°F
34°F
32°F
34°F
34°F
36°F
จุดน้ำค้าง
34°F
36°F
37°F
37°F
39°F
39°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
110°ตะวันออก
26 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
21 mph
80°ตะวันออก
24 mph
70°ตะวันออก
23 mph
90°ตะวันออก
22 mph
90°ตะวันออก
16 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
6
5
6
6
6
4
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
84%
84%
87%
86%
88%
90%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
63%
69%
67%
74%
64%
74%
85%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.84 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tvedestrand

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด