The Time Now > นอร์เวย์ > Stranda > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Stranda, นอร์เวย์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 21 มกราคม 2563 12:03:54 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Orsta-Volda / Hovden

ฝนกระจาย. แดดออกเป็นบางส่วน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
4325 กิโลเมตรจาก Stranda
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
33.84°F
30.2°F
12.43 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
66%
30.27 "Hg
อ. 21 ม.ค. 2563, 11:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
9:30 AM
4:00 PM
6:30
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:49 AM
12:34 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Stranda

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
34°F
32°F
32°F
32°F
32°F
28°F
36°F
37°F
ระดับที่สบาย
27°F
25°F
27°F
27°F
25°F
19°F
28°F
32°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
30°F
30°F
27°F
25°F
32°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
255°ตะวันตก
12 mph
282°ตะวันตก
6 mph
278°ตะวันตก
4 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
180°ใต้
11 mph
171°ใต้
14 mph
175°ใต้
10 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
2
1
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
90%
90%
94%
81%
85%
80%
90%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
68%
70%
57%
37%
6%
30%
39%
58%
ฝนตก
0.29 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
-
0 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
1.06 นิ้ว
1.55 นิ้ว
1.32 นิ้ว
0.39 นิ้ว
-
0.12 นิ้ว
0.25 นิ้ว
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Stranda

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
34°F
32°F
39°F
34°F
36°F
36°F
39°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
28°F
32°F
32°F
32°F
25°F
32°F
34°F
ระดับที่สบาย
27°F
23°F
32°F
28°F
28°F
23°F
28°F
28°F
จุดน้ำค้าง
32°F
27°F
36°F
30°F
30°F
28°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
263°ตะวันตก
7 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
190°ใต้
6 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
170°ใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
85%
92%
89%
79%
90%
89%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
99%
70%
95%
99%
54%
67%
82%
83%
ฝนตก
0.41 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.98 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.73 นิ้ว
0.57 นิ้ว
หิมะตก
4.54 นิ้ว
2.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
12.52 นิ้ว
0.28 นิ้ว
5.17 นิ้ว
2.01 นิ้ว
2.85 นิ้ว


 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
34°F
36°F
32°F
27°F
27°F
28°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
28°F
30°F
19°F
19°F
19°F
19°F
ระดับที่สบาย
32°F
27°F
23°F
25°F
14°F
10°F
18°F
จุดน้ำค้าง
37°F
28°F
30°F
30°F
19°F
21°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
270°ตะวันตก
6 mph
290°ตะวันตก
16 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
170°ใต้
7 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
2
4
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
96%
82%
90%
96%
89%
94%
96%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
92%
78%
72%
70%
41%
69%
81%
ฝนตก
1.16 นิ้ว
-
0.15 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
4.7 นิ้ว
10.47 นิ้ว
3.11 นิ้ว
3.76 นิ้ว
0.06 นิ้ว
3.54 นิ้ว
6.1 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Stranda

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด