The Time Now > นอร์เวย์ > Steinkjer > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Steinkjer, นอร์เวย์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 30 กันยายน 2563 8:26:25 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Namsos Lufthavn

เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
4467 กิโลเมตรจาก Steinkjer
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
50.38°F
50°F
9.94 mph 70° ตะวันออก
88%
29.89 "Hg
พ. 30 ก.ย. 2563, 7:50 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:18 AM
6:48 PM
11:30
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:21 PM
3:09 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Steinkjer

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 2:25 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
50°F
61°F
50°F
46°F
45°F
64°F
52°F
50°F
ระดับที่สบาย
50°F
61°F
48°F
43°F
43°F
64°F
50°F
46°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
46°F
43°F
45°F
48°F
46°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
100°ตะวันออก
8 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
74°ตะวันออก
4 mph
97°ตะวันออก
9 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
110°ตะวันออก
7 mph
101°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
3
1
2
2
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
58%
86%
92%
97%
58%
80%
83%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
13 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
15 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Steinkjer

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
64°F
59°F
59°F
57°F
57°F
57°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
45°F
50°F
48°F
50°F
52°F
50°F
48°F
ระดับที่สบาย
59°F
61°F
55°F
54°F
55°F
54°F
55°F
50°F
จุดน้ำค้าง
46°F
48°F
46°F
46°F
46°F
48°F
45°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
88°ตะวันออก
8 mph
110°ตะวันออก
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
111°ตะวันออก
6 mph
101°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
4 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
4
3
2
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
62%
65%
67%
67%
77%
65%
98%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
53%
91%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.08 นิ้ว
0.77 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
ส. 10 ต.ค.
อา. 11 ต.ค.
จ. 12 ต.ค.
อ. 13 ต.ค.
พ. 14 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
50°F
50°F
52°F
45°F
46°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
39°F
39°F
41°F
39°F
39°F
37°F
ระดับที่สบาย
45°F
48°F
50°F
50°F
41°F
39°F
46°F
จุดน้ำค้าง
41°F
41°F
46°F
43°F
41°F
37°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
260°ตะวันตก
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
340°เหนือ
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
250°ตะวันตก
1 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
2
2
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
71%
89%
76%
89%
72%
89%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
67%
52%
66%
68%
70%
74%
62%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.15 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Steinkjer

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 2:25 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด