The Time Now > นอร์เวย์ > Ski > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ski, นอร์เวย์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 11 กรกฎาคม 2563 9:10:44 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rygge

ครึ้มฝน. เย็น.
ระยะทาง
4172 กิโลเมตรจาก Ski
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
56.84°F
46.4°F
4.35 mph 300° ตะวันตกเฉียงเหนือ
67%
29.83 "Hg
ส. 11 ก.ค. 2563, 8:50 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:15 AM
10:28 PM
18:13
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:31 AM
10:28 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ski

อัพเดทล่าสุด: ส. 11 ก.ค. 2563, 3:31 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
66°F
63°F
46°F
57°F
64°F
61°F
48°F
ระดับที่สบาย
57°F
66°F
63°F
45°F
55°F
64°F
61°F
45°F
จุดน้ำค้าง
46°F
43°F
45°F
41°F
43°F
41°F
46°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
342°เหนือ
6 mph
17°เหนือ
8 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
188°ใต้
6 mph
353°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
42%
55%
79%
59%
40%
59%
84%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
24 ไมล์
14 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
9%
6%
7%
9%
7%
3%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ski

อัพเดทล่าสุด: ส. 11 ก.ค. 2563, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
64°F
68°F
59°F
59°F
70°F
68°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
46°F
48°F
54°F
52°F
45°F
54°F
48°F
ระดับที่สบาย
66°F
64°F
66°F
55°F
57°F
68°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
43°F
41°F
43°F
54°F
55°F
52°F
57°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
256°ตะวันตก
8 mph
201°ใต้
6 mph
164°ใต้
9 mph
188°ใต้
7 mph
178°ใต้
9 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
43%
42%
87%
90%
55%
72%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
5%
61%
72%
39%
64%
5%
ฝนตก
-
-
-
0.05 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
ส. 25 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
66°F
70°F
68°F
68°F
70°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
50°F
52°F
52°F
57°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
66°F
66°F
75°F
66°F
68°F
73°F
66°F
จุดน้ำค้าง
37°F
36°F
41°F
57°F
45°F
57°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
250°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
4 mph
200°ใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
5 mph
180°ใต้
12 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
2
2
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
31%
36%
74%
42%
67%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
48%
81%
5%
43%
63%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.14 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ski

อัพเดทล่าสุด: ส. 11 ก.ค. 2563, 3:31 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด