The Time Now > นอร์เวย์ > Rena > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Rena, นอร์เวย์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 11:30:34 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Oslo Gardermoen Airport

โปร่ง. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
4271 กิโลเมตรจาก Rena
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.6°F
40.69°F
42.8°F
6.84 mph 180° ใต้
93%
29.8 "Hg
10 ไมล์
พ. 23 ต.ค. 2562, 11:20 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:16 AM
5:39 PM
9:23
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:04 AM
5:13 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Rena

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 8:15 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
37°F
37°F
45°F
45°F
46°F
48°F
50°F
36°F
ระดับที่สบาย
34°F
32°F
43°F
41°F
43°F
43°F
45°F
32°F
จุดน้ำค้าง
37°F
36°F
43°F
45°F
46°F
48°F
34°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
162°ใต้
4 mph
175°ใต้
6 mph
175°ใต้
6 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
172°ใต้
11 mph
248°ตะวันตก
4 mph
193°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
97%
92%
99%
97%
99%
57%
81%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
7%
47%
66%
60%
69%
28%
7%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Rena

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
50°F
41°F
37°F
39°F
36°F
32°F
34°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
36°F
30°F
32°F
30°F
23°F
21°F
23°F
ระดับที่สบาย
41°F
39°F
36°F
32°F
32°F
32°F
28°F
28°F
จุดน้ำค้าง
43°F
32°F
34°F
32°F
27°F
23°F
14°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
165°ใต้
10 mph
200°ใต้
4 mph
171°ใต้
5 mph
338°เหนือ
6 mph
341°เหนือ
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
190°ใต้
3 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
64%
81%
82%
66%
65%
54%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
73%
82%
58%
6%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
พฤ. 07 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
21°F
21°F
23°F
25°F
25°F
27°F
27°F
ระดับที่สบาย
30°F
28°F
27°F
27°F
32°F
25°F
30°F
จุดน้ำค้าง
25°F
30°F
27°F
30°F
30°F
32°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
3 mph
340°เหนือ
6 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
0
1
2
2
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
88%
80%
95%
95%
100%
96%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
56%
55%
65%
60%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
2.27 นิ้ว
0.51 นิ้ว
1.54 นิ้ว
1.63 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Rena

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 8:15 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด