The Time Now > นอร์เวย์ > Narvik > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Narvik, นอร์เวย์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2562 3:47:28 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Evenes

ครึ้มฝน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
4806 กิโลเมตรจาก Narvik
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
32°F
20.77°F
21.2°F
16.78 mph 110° ตะวันออก
64%
29.62 "Hg
พ. 13 พ.ย. 2562, 3:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:52 AM
2:13 PM
5:21
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:05 PM
7:44 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Narvik

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
23°F
25°F
27°F
27°F
25°F
28°F
25°F
25°F
ระดับที่สบาย
12°F
16°F
19°F
19°F
18°F
23°F
19°F
18°F
จุดน้ำค้าง
18°F
19°F
21°F
21°F
23°F
23°F
23°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
105°ตะวันออก
9 mph
107°ตะวันออก
7 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
168°ใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
163°ใต้
6 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
76%
78%
81%
89%
78%
93%
100%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
10 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
10%
9%
9%
9%
5%
7%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Narvik

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
27°F
28°F
32°F
32°F
27°F
28°F
36°F
34°F
อุณหภูมิต่ำ
23°F
25°F
25°F
27°F
23°F
25°F
30°F
32°F
ระดับที่สบาย
16°F
21°F
23°F
25°F
16°F
21°F
25°F
28°F
จุดน้ำค้าง
19°F
23°F
25°F
27°F
19°F
23°F
25°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
107°ตะวันออก
5 mph
160°ใต้
7 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
107°ตะวันออก
6 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
83%
81%
79%
77%
77%
72%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
5%
4%
50%
50%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
-
-
-


 
 
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
36°F
36°F
32°F
32°F
32°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
30°F
30°F
28°F
28°F
28°F
30°F
ระดับที่สบาย
30°F
28°F
28°F
27°F
27°F
25°F
25°F
จุดน้ำค้าง
27°F
32°F
32°F
32°F
30°F
32°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
93%
92%
92%
90%
94%
89%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
51%
51%
53%
5%
6%
6%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
0.43 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.25 นิ้ว
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Narvik

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด