The Time Now > นอร์เวย์ > Moss > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Moss, นอร์เวย์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 22 มกราคม 2563 3:13:58 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Rygge

ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
4151 กิโลเมตรจาก Moss
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
34.7°F
28.4°F
9.94 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
61%
30.15 "Hg
พ. 22 ม.ค. 2563, 2:50 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:51 AM
4:06 PM
7:15
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:03 AM
12:47 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Moss

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 1:15 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
34°F
37°F
30°F
30°F
32°F
43°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
28°F
34°F
23°F
25°F
25°F
34°F
34°F
34°F
จุดน้ำค้าง
28°F
27°F
25°F
27°F
28°F
37°F
36°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
357°เหนือ
6 mph
1°เหนือ
6 mph
340°เหนือ
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
61%
85%
86%
85%
82%
81%
81%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
2%
3%
4%
7%
8%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Moss

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
43°F
41°F
37°F
41°F
43°F
37°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
30°F
34°F
32°F
39°F
36°F
34°F
32°F
ระดับที่สบาย
32°F
34°F
32°F
32°F
32°F
30°F
28°F
30°F
จุดน้ำค้าง
27°F
36°F
32°F
30°F
37°F
37°F
28°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
289°ตะวันตก
14 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
253°ตะวันตก
19 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
23 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
22 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
1
5
6
5
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
82%
71%
73%
90%
93%
63%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
4%
6%
6%
71%
82%
50%
52%
ฝนตก
-
-
-
-
0.26 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
0.61 นิ้ว
0.16 นิ้ว


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
37°F
36°F
34°F
34°F
36°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
32°F
27°F
25°F
25°F
23°F
28°F
ระดับที่สบาย
32°F
28°F
32°F
28°F
32°F
25°F
30°F
จุดน้ำค้าง
28°F
34°F
27°F
21°F
23°F
18°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
10°เหนือ
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
2 mph
110°ตะวันออก
17 mph
340°เหนือ
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
2
2
1
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
95%
71%
62%
62%
47%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
51%
83%
50%
6%
6%
6%
47%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.93 นิ้ว
5.85 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
0.16 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Moss

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 1:15 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด