The Time Now > นอร์เวย์ > Molde > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Molde, นอร์เวย์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 2:48:19 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Aro

หนาว.
ระยะทาง
4356 กิโลเมตรจาก Molde
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
21.2°F
10.81°F
14°F
8.7 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
74%
29.62 "Hg
อ. 12 พ.ย. 2562, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:34 AM
3:54 PM
7:20
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:20 PM
6:24 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Molde

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
19°F
32°F
32°F
32°F
30°F
34°F
30°F
30°F
ระดับที่สบาย
12°F
27°F
27°F
28°F
25°F
32°F
25°F
25°F
จุดน้ำค้าง
14°F
23°F
25°F
28°F
27°F
28°F
27°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
100°ตะวันออก
5 mph
75°ตะวันออก
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
265°ตะวันตก
4 mph
99°ตะวันออก
4 mph
82°ตะวันออก
5 mph
110°ตะวันออก
4 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
68%
80%
85%
84%
74%
87%
84%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
15 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
10%
41%
46%
33%
10%
8%
36%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
0.08 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Molde

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 12 พ.ย.
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
34°F
34°F
36°F
32°F
37°F
39°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
19°F
30°F
28°F
28°F
27°F
30°F
34°F
32°F
ระดับที่สบาย
25°F
30°F
30°F
30°F
27°F
32°F
34°F
28°F
จุดน้ำค้าง
23°F
28°F
25°F
30°F
25°F
34°F
32°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
104°ตะวันออก
4 mph
109°ตะวันออก
4 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
165°ใต้
6 mph
107°ตะวันออก
5 mph
250°ตะวันตก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
77%
72%
80%
71%
88%
72%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
52%
56%
3%
6%
3%
6%
52%
52%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.07 นิ้ว
-
หิมะตก
0.08 นิ้ว
0.43 นิ้ว
-
-
-
-
0.08 นิ้ว
0.33 นิ้ว


 
 
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
37°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
28°F
28°F
28°F
28°F
28°F
27°F
ระดับที่สบาย
32°F
32°F
23°F
25°F
25°F
32°F
25°F
จุดน้ำค้าง
30°F
28°F
28°F
28°F
27°F
27°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
110°ตะวันออก
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
68%
88%
87%
83%
81%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
59%
50%
54%
52%
6%
5%
6%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.51 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.93 นิ้ว
0.3 นิ้ว
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Molde

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด