The Time Now > นอร์เวย์ > Mo i Rana > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mo i Rana, นอร์เวย์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2562 8:23:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Mo I Rana / Rossvoll

เมฆเคลื่อนผ่าน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
4639 กิโลเมตรจาก Mo i Rana
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
36.37°F
30.2°F
6.84 mph 90° ตะวันออก
66%
30.12 "Hg
ศ. 22 พ.ย. 2562, 7:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
9:15 AM
2:20 PM
5:5
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
2:51 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mo i Rana

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 7:17 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
34°F
32°F
36°F
32°F
34°F
36°F
36°F
34°F
ระดับที่สบาย
30°F
30°F
32°F
28°F
32°F
32°F
32°F
32°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
32°F
30°F
32°F
34°F
34°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
82°ตะวันออก
6 mph
83°ตะวันออก
6 mph
97°ตะวันออก
6 mph
99°ตะวันออก
4 mph
78°ตะวันออก
3 mph
85°ตะวันออก
3 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
89%
86%
91%
88%
93%
95%
94%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
37%
12%
12%
12%
54%
64%
61%
62%
ฝนตก
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
0.12 นิ้ว
-
-
-
-
0.34 นิ้ว
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mo i Rana

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
34°F
36°F
36°F
32°F
30°F
27°F
28°F
25°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
32°F
30°F
28°F
25°F
18°F
23°F
21°F
ระดับที่สบาย
30°F
32°F
32°F
27°F
27°F
14°F
27°F
23°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
32°F
27°F
27°F
18°F
23°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
97°ตะวันออก
4 mph
86°ตะวันออก
3 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
78°ตะวันออก
2 mph
88°ตะวันออก
6 mph
81°ตะวันออก
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
1
2
1
0
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
88%
92%
85%
89%
83%
90%
96%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
50%
77%
74%
6%
47%
6%
48%
57%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.2 นิ้ว
1.11 นิ้ว
-
-
0.08 นิ้ว
-
0.51 นิ้ว
2.21 นิ้ว


 
 
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
พ. 04 ธ.ค.
พฤ. 05 ธ.ค.
ศ. 06 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
28°F
27°F
27°F
27°F
27°F
25°F
23°F
อุณหภูมิต่ำ
25°F
21°F
21°F
19°F
19°F
19°F
18°F
ระดับที่สบาย
21°F
19°F
19°F
16°F
16°F
10°F
12°F
จุดน้ำค้าง
27°F
21°F
23°F
23°F
23°F
18°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
200°ใต้
3 mph
260°ตะวันตก
7 mph
100°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
3
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
95%
96%
94%
94%
92%
95%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
65%
59%
62%
53%
59%
50%
63%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
5.36 นิ้ว
1.39 นิ้ว
1.5 นิ้ว
0.96 นิ้ว
1.44 นิ้ว
1.12 นิ้ว
1.93 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mo i Rana

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 7:17 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด