The Time Now > นอร์เวย์ > Lillehammer > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Lillehammer, นอร์เวย์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 8:28:53 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Oslo Gardermoen Airport

ฝนเบาๆ. เมฆเคลื่อนผ่าน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
4264 กิโลเมตรจาก Lillehammer
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
37.4°F
32.04°F
37.4°F
6.84 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
100%
29.68 "Hg
3.11 ไมล์
อ. 19 พ.ย. 2562, 8:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:30 AM
3:35 PM
7:5
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:50 PM
2:06 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Lillehammer

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
37°F
36°F
23°F
19°F
28°F
30°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
34°F
32°F
16°F
10°F
23°F
27°F
30°F
28°F
จุดน้ำค้าง
36°F
32°F
23°F
16°F
23°F
28°F
30°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
90%
99%
90%
83%
94%
91%
96%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
67%
55%
64%
2%
7%
11%
12%
52%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
0.43 นิ้ว
-
-
-
-
-
0.12 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Lillehammer

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
32°F
37°F
37°F
37°F
36°F
37°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
19°F
30°F
36°F
36°F
32°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
34°F
23°F
32°F
34°F
34°F
32°F
32°F
34°F
จุดน้ำค้าง
36°F
25°F
34°F
34°F
34°F
32°F
36°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
81°ตะวันออก
4 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
83%
90%
90%
90%
91%
100%
100%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
89%
6%
79%
85%
88%
69%
84%
80%
ฝนตก
0.47 นิ้ว
-
0.24 นิ้ว
0.42 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.28 นิ้ว
หิมะตก
-
-
0.31 นิ้ว
-
-
-
-
-


 
 
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
34°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
32°F
30°F
30°F
27°F
23°F
21°F
ระดับที่สบาย
32°F
32°F
32°F
30°F
23°F
21°F
19°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
32°F
32°F
27°F
25°F
23°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
160°ใต้
2 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
340°เหนือ
4 mph
340°เหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
98%
97%
94%
96%
92%
91%
90%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
50%
51%
52%
60%
50%
6%
6%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
0.47 นิ้ว
0.83 นิ้ว
1.83 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Lillehammer

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด