The Time Now > นอร์เวย์ > Hov > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Hov, นอร์เวย์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 5:26:48 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Oslo Gardermoen Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
4235 กิโลเมตรจาก Hov
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
77.43°F
60.8°F
7.46 mph 180° ใต้
61%
29.89 "Hg
ศ. 14 ส.ค. 2563, 4:50 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:26 AM
9:15 PM
15:49
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
6:47 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Hov

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 3:33 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
54°F
54°F
79°F
70°F
57°F
55°F
77°F
ระดับที่สบาย
68°F
54°F
54°F
79°F
75°F
57°F
55°F
77°F
จุดน้ำค้าง
57°F
54°F
55°F
55°F
57°F
54°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
281°ตะวันตก
3 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
193°ใต้
3 mph
2°เหนือ
4 mph
71°ตะวันออก
4 mph
111°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
99%
100%
46%
65%
91%
100%
53%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
5 ไมล์
8 ไมล์
17 ไมล์
11 ไมล์
5 ไมล์
8 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
2%
1%
1%
4%
5%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Hov

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 4:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
77°F
75°F
75°F
66°F
68°F
63°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
55°F
55°F
54°F
55°F
54°F
52°F
48°F
ระดับที่สบาย
79°F
77°F
77°F
77°F
63°F
68°F
63°F
63°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
54°F
54°F
55°F
55°F
46°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
93°ตะวันออก
6 mph
181°ใต้
7 mph
190°ใต้
4 mph
198°ใต้
5 mph
170°ใต้
11 mph
190°ใต้
2 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
56%
47%
50%
78%
63%
57%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
4%
4%
5%
64%
68%
51%
50%
ฝนตก
-
-
-
-
0.18 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
พ. 26 ส.ค.
พฤ. 27 ส.ค.
ศ. 28 ส.ค.
ส. 29 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
61°F
66°F
63°F
63°F
63°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
43°F
45°F
45°F
46°F
46°F
48°F
ระดับที่สบาย
55°F
59°F
64°F
63°F
63°F
63°F
57°F
จุดน้ำค้าง
54°F
43°F
41°F
54°F
48°F
52°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
2 mph
170°ใต้
2 mph
100°ตะวันออก
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
59%
42%
71%
60%
71%
96%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
72%
61%
6%
58%
55%
56%
75%
ฝนตก
0.35 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.51 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Hov

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 3:33 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด