The Time Now > นอร์เวย์ > Alta > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Alta, นอร์เวย์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 8:01:59 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Alta Lufthavn

หิมะเบาๆ. เมฆเคลื่อนผ่าน. หนาว.
ระยะทาง
4957 กิโลเมตรจาก Alta
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
12.2°F
2.88°F
3.2°F
5.59 mph 160° ใต้
67%
29.8 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 6:50 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
9:37 AM
1:44 PM
4:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:11 AM
6:58 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Alta

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
14°F
12°F
14°F
14°F
18°F
18°F
18°F
19°F
ระดับที่สบาย
-0°F
-2°F
-2°F
-0°F
3°F
3°F
5°F
5°F
จุดน้ำค้าง
7°F
7°F
7°F
9°F
10°F
10°F
12°F
12°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
161°ใต้
13 mph
160°ใต้
13 mph
159°ใต้
12 mph
158°ใต้
12 mph
162°ใต้
12 mph
161°ใต้
12 mph
160°ใต้
14 mph
161°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
74%
77%
81%
74%
75%
76%
72%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
52%
28%
54%
10%
7%
10%
11%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.47 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.23 นิ้ว
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Alta

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
16°F
19°F
19°F
23°F
32°F
32°F
27°F
23°F
อุณหภูมิต่ำ
12°F
14°F
18°F
18°F
21°F
21°F
16°F
16°F
ระดับที่สบาย
-0°F
3°F
5°F
9°F
19°F
19°F
5°F
21°F
จุดน้ำค้าง
7°F
10°F
12°F
14°F
21°F
19°F
12°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
159°ใต้
13 mph
160°ใต้
14 mph
160°ใต้
17 mph
166°ใต้
6 mph
168°ใต้
8 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
160°ใต้
2 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
2
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
75%
74%
72%
80%
71%
77%
92%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
72%
6%
43%
6%
58%
58%
53%
58%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
2.64 นิ้ว
-
0.22 นิ้ว
-
0.55 นิ้ว
1.83 นิ้ว
0.82 นิ้ว
1.23 นิ้ว


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
21°F
23°F
30°F
28°F
28°F
27°F
23°F
อุณหภูมิต่ำ
14°F
14°F
23°F
25°F
25°F
18°F
18°F
ระดับที่สบาย
14°F
9°F
23°F
23°F
18°F
7°F
9°F
จุดน้ำค้าง
14°F
7°F
25°F
23°F
21°F
9°F
10°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
250°ตะวันตก
7 mph
160°ใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
3
2
2
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
60%
83%
80%
77%
63%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
44%
6%
6%
6%
4%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.77 นิ้ว
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Alta

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด