The Time Now > เกาหลีเหนือ > เปียงยาง > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เปียงยาง, เกาหลีเหนือ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 1:12:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kwangjeok

หมอกน้ำแข็ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
8092 กิโลเมตรจาก เปียงยาง
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
26.6°F
26.6°F
23°F
0.62 mph 150° ตะวันออกเฉียงใต้
86%
30.37 "Hg
1.24 ไมล์
พฤ. 21 ก.พ. 2562, 1:50 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:53 AM
5:48 PM
10:55
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:33 PM
7:23 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เปียงยาง

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 9:16 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
23°F
23°F
45°F
30°F
23°F
23°F
48°F
34°F
ระดับที่สบาย
23°F
18°F
41°F
25°F
18°F
18°F
45°F
30°F
จุดน้ำค้าง
21°F
23°F
23°F
21°F
18°F
23°F
21°F
23°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
282°ตะวันตก
8 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
257°ตะวันตก
3 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
2
1
1
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
100%
38%
71%
83%
99%
34%
65%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
11 ไมล์
19 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
13 ไมล์
27 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เปียงยาง

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 11:14 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
48°F
50°F
50°F
46°F
46°F
45°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
23°F
23°F
25°F
25°F
27°F
32°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
37°F
41°F
48°F
43°F
39°F
41°F
43°F
45°F
จุดน้ำค้าง
23°F
23°F
25°F
25°F
19°F
16°F
18°F
23°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
289°ตะวันตก
6 mph
287°ตะวันตก
4 mph
278°ตะวันตก
9 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
289°ตะวันตก
11 mph
290°ตะวันตก
4 mph
280°ตะวันตก
6 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
40%
37%
39%
36%
26%
31%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
0%
4%
5%
4%
2%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
พฤ. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
48°F
46°F
46°F
48°F
48°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
36°F
32°F
32°F
32°F
34°F
34°F
ระดับที่สบาย
48°F
41°F
46°F
45°F
46°F
43°F
45°F
จุดน้ำค้าง
21°F
36°F
30°F
30°F
39°F
34°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
160°ใต้
11 mph
70°ตะวันออก
ไม่มีลม
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
250°ตะวันตก
11 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
2
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
66%
51%
48%
73%
58%
37%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
54%
56%
6%
50%
43%
4%
ฝนตก
-
0.17 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
0.33 นิ้ว
-
0.2 นิ้ว
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เปียงยาง

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 9:16 หลังเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด