The Time Now > เกาหลีเหนือ > เปียงยาง > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เปียงยาง, เกาหลีเหนือ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 24 มีนาคม 2561 8:39:37 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Incheon International Airport

หมอก. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
8092 กิโลเมตรจาก เปียงยาง
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
35.2°F
35.6°F
8.7 mph 150° ตะวันออกเฉียงใต้
81%
30.21 "Hg
1.55 ไมล์
ส. 24 มี.ค. 2561, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:06 AM
6:21 PM
12:15
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:48 AM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เปียงยาง

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 มี.ค. 2561, 3:09 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
30°F
57°F
41°F
32°F
34°F
64°F
48°F
41°F
ระดับที่สบาย
25°F
55°F
39°F
30°F
30°F
64°F
48°F
39°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
34°F
30°F
32°F
36°F
39°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
161°ใต้
12 mph
283°ตะวันตก
4 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
164°ใต้
5 mph
164°ใต้
11 mph
249°ตะวันตก
2 mph
285°ตะวันตก
4 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
1
1
2
4
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
39%
71%
85%
91%
34%
70%
86%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
25 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
15 ไมล์
30 ไมล์
14 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เปียงยาง

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 มี.ค. 2561, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
ส. 24 มี.ค.
อา. 25 มี.ค.
จ. 26 มี.ค.
อ. 27 มี.ค.
พ. 28 มี.ค.
พฤ. 29 มี.ค.
ศ. 30 มี.ค.
ส. 31 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
64°F
66°F
64°F
64°F
64°F
64°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
32°F
41°F
45°F
50°F
48°F
43°F
43°F
ระดับที่สบาย
54°F
63°F
64°F
64°F
64°F
66°F
64°F
63°F
จุดน้ำค้าง
34°F
36°F
43°F
48°F
52°F
41°F
39°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
253°ตะวันตก
10 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
176°ใต้
16 mph
200°ใต้
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
350°เหนือ
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
3
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
38%
47%
44%
51%
27%
32%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
0%
1%
3%
5%
4%
3%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 01 เม.ย.
จ. 02 เม.ย.
อ. 03 เม.ย.
พ. 04 เม.ย.
พฤ. 05 เม.ย.
ศ. 06 เม.ย.
ส. 07 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
61°F
63°F
59°F
50°F
50°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
45°F
39°F
39°F
39°F
39°F
41°F
ระดับที่สบาย
59°F
61°F
64°F
59°F
43°F
45°F
50°F
จุดน้ำค้าง
52°F
43°F
34°F
37°F
36°F
36°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
22 mph
180°ใต้
16 mph
260°ตะวันตก
17 mph
290°ตะวันตก
14 mph
180°ใต้
17 mph
280°ตะวันตก
15 mph
290°ตะวันตก
14 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
6
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
45%
48%
29%
54%
51%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
51%
45%
49%
52%
55%
6%
6%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.23 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เปียงยาง

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 มี.ค. 2561, 3:09 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด