The Time Now > ไนจีเรีย > Zaria > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zaria, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 2:17:01 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kano Airport

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
934 กิโลเมตรจาก Zaria
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
91.4°F
96.94°F
69.8°F
4.35 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
49%
29.92 "Hg
พฤ. 17 ต.ค. 2562, 2:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:18 AM
6:10 PM
11:52
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:02 PM
9:07 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zaria

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ต.ค. 2562, 1:12 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
66°F
66°F
86°F
75°F
70°F
70°F
84°F
ระดับที่สบาย
70°F
66°F
66°F
90°F
75°F
68°F
70°F
88°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
192°ใต้
4 mph
171°ใต้
7 mph
69°ตะวันออก
5 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
92%
99%
53%
79%
89%
95%
60%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
7 ไมล์
5 ไมล์
24 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
8%
8%
9%
7%
27%
36%
44%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.16 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zaria

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ต.ค. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
82°F
84°F
90°F
91°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
70°F
70°F
68°F
68°F
70°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
88°F
84°F
86°F
88°F
91°F
93°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
70°F
70°F
66°F
61°F
64°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
166°ใต้
7 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
191°ใต้
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
4
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
64%
66%
65%
51%
36%
41%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
70%
83%
48%
6%
6%
43%
59%
ฝนตก
-
0.39 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
95°F
106°F
104°F
106°F
102°F
102°F
102°F
จุดน้ำค้าง
64°F
75°F
73°F
77°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
290°ตะวันตก
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
3
1
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
60%
57%
61%
56%
55%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
48%
50%
47%
47%
48%
46%
46%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zaria

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ต.ค. 2562, 1:12 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด