The Time Now > ไนจีเรีย > Warri > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Warri, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 05 ธันวาคม 2562 6:39:55 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Port Harcourt Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
551 กิโลเมตรจาก Warri
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
94.17°F
77°F
6.84 mph 200° ใต้
79%
29.77 "Hg
4.97 ไมล์
พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 6:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:32 AM
6:22 PM
11:50
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:39 PM
1:11 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Warri

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 1:15 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
75°F
81°F
90°F
77°F
73°F
73°F
90°F
ระดับที่สบาย
82°F
73°F
88°F
102°F
81°F
72°F
73°F
102°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
75°F
77°F
75°F
72°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
169°ใต้
4 mph
201°ใต้
5 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
96%
83%
66%
90%
96%
100%
61%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
14 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
11%
38%
46%
10%
12%
43%
50%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Warri

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 06 ธ.ค.
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
91°F
90°F
90°F
86°F
86°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
75°F
ระดับที่สบาย
99°F
99°F
100°F
99°F
99°F
95°F
95°F
91°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
72°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
192°ใต้
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
190°ใต้
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
67%
61%
64%
67%
63%
62%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
62%
58%
50%
59%
64%
64%
13%
39%
ฝนตก
0.14 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
91°F
91°F
93°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
108°F
106°F
100°F
102°F
108°F
104°F
จุดน้ำค้าง
66°F
77°F
77°F
72°F
73°F
79°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
250°ตะวันตก
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
260°ตะวันตก
4 mph
340°เหนือ
4 mph
270°ตะวันตก
5 mph
260°ตะวันตก
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
64%
62%
50%
56%
66%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
46%
59%
52%
5%
6%
57%
48%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Warri

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 1:15 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด