The Time Now > ไนจีเรีย > Oyo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Oyo, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 7:36:42 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ibadan Airport

หมอกแดด. อ่อน.
ระยะทาง
607 กิโลเมตรจาก Oyo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
72.46°F
64.4°F
5.59 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
78%
29.86 "Hg
1.86 ไมล์
พ. 29 ม.ค. 2563, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:04 AM
6:50 PM
11:46
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:40 AM
9:50 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Oyo

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
99°F
77°F
64°F
59°F
99°F
75°F
64°F
61°F
ระดับที่สบาย
93°F
77°F
64°F
59°F
93°F
77°F
64°F
61°F
จุดน้ำค้าง
34°F
34°F
54°F
32°F
32°F
43°F
57°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
177°ใต้
3 mph
275°ตะวันตก
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
11%
21%
70%
36%
9%
32%
79%
74%
ทัศนวิสัย
54 ไมล์
50 ไมล์
19 ไมล์
21 ไมล์
55 ไมล์
51 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Oyo

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
99°F
99°F
97°F
97°F
97°F
90°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
61°F
64°F
66°F
66°F
68°F
66°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
91°F
91°F
91°F
93°F
86°F
91°F
จุดน้ำค้าง
34°F
32°F
41°F
52°F
48°F
57°F
52°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
264°ตะวันตก
6 mph
269°ตะวันตก
6 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
12%
10%
16%
23%
20%
28%
28%
20%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
3%
4%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
91°F
91°F
91°F
91°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
86°F
88°F
91°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
52°F
37°F
36°F
45°F
59°F
59°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
80°ตะวันออก
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
28%
16%
15%
21%
33%
31%
38%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
4%
5%
6%
38%
43%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Oyo

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด