The Time Now > ไนจีเรีย > Owo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Owo, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 24 พฤศจิกายน 2563 3:57:27 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ilorin Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
630 กิโลเมตรจาก Owo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
77.43°F
60.8°F
9.94 mph 180° ใต้
61%
29.92 "Hg
10 ไมล์
อ. 24 พ.ย. 2563, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:31 AM
6:17 PM
11:46
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:51 PM
1:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Owo

อัพเดทล่าสุด: อ. 24 พ.ย. 2563, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
95°F
75°F
72°F
72°F
90°F
77°F
73°F
ระดับที่สบาย
82°F
100°F
77°F
66°F
70°F
99°F
81°F
72°F
จุดน้ำค้าง
72°F
68°F
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
258°ตะวันตก
7 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
42%
87%
98%
100%
56%
84%
95%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
27 ไมล์
11 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
15 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
7%
7%
7%
32%
80%
68%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.1 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Owo

อัพเดทล่าสุด: อ. 24 พ.ย. 2563, 3:22 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 24 พ.ย.
พ. 25 พ.ย.
พฤ. 26 พ.ย.
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
90°F
91°F
88°F
90°F
93°F
95°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
97°F
95°F
95°F
93°F
93°F
97°F
99°F
95°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
66°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
60%
57%
61%
58%
52%
38%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
92%
6%
47%
49%
6%
50%
45%
ฝนตก
-
0.17 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
91°F
93°F
93°F
93°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
95°F
95°F
109°F
99°F
104°F
จุดน้ำค้าง
70°F
66°F
63°F
64°F
77°F
70°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
170°ใต้
4 mph
170°ใต้
4 mph
170°ใต้
6 mph
250°ตะวันตก
5 mph
180°ใต้
4 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
43%
37%
38%
61%
47%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
40%
6%
6%
5%
89%
90%
61%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.07 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Owo

อัพเดทล่าสุด: อ. 24 พ.ย. 2563, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด