The Time Now > ไนจีเรีย > Owo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Owo, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 9:21:11 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ilorin Airport

พายุฝนฟ้าคะนอง. เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
630 กิโลเมตรจาก Owo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.53°F
66.2°F
ไม่มีลม
74%
29.86 "Hg
พ. 23 ต.ค. 2562, 8:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:24 AM
6:19 PM
11:55
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:53 AM
2:38 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Owo

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 7:15 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
75°F
82°F
73°F
70°F
70°F
86°F
73°F
ระดับที่สบาย
64°F
73°F
88°F
72°F
64°F
70°F
97°F
72°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
73°F
72°F
70°F
72°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
254°ตะวันตก
4 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
88°ตะวันออก
3 mph
199°ใต้
2 mph
258°ตะวันตก
2 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
4 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
98%
89%
73%
94%
98%
100%
67%
93%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
4 ไมล์
14 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
49%
40%
47%
55%
35%
42%
61%
68%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.83 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Owo

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
86°F
81°F
79°F
79°F
82°F
82°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
86°F
91°F
82°F
77°F
77°F
90°F
88°F
93°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
75°F
70°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
177°ใต้
4 mph
184°ใต้
6 mph
103°ตะวันออก
4 mph
70°ตะวันออก
5 mph
90°ตะวันออก
4 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
73%
82%
88%
86%
80%
68%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
75%
99%
70%
67%
76%
83%
59%
65%
ฝนตก
0.44 นิ้ว
1.31 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.64 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
พฤ. 07 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
93°F
95°F
91°F
93°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
75°F
70°F
72°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
200°ใต้
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
190°ใต้
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
66%
65%
71%
60%
63%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
68%
74%
65%
64%
56%
54%
52%
ฝนตก
0.37 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Owo

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 7:15 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด