The Time Now > ไนจีเรีย > Ondo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ondo, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2561 2:58:11 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lagos / Ikeja

แดดออกเป็นบางส่วน. ร้อน.
ระยะทาง
594 กิโลเมตรจาก Ondo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
91.4°F
107.74°F
78.8°F
8.7 mph 170° ใต้
67%
29.83 "Hg
ศ. 19 ต.ค. 2561, 2:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:27 AM
6:24 PM
11:57
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:56 PM
2:15 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ondo

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ต.ค. 2561, 1:15 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
72°F
72°F
88°F
75°F
73°F
73°F
86°F
ระดับที่สบาย
75°F
66°F
68°F
97°F
73°F
70°F
72°F
95°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
73°F
73°F
72°F
72°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
4 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
98%
100%
64%
91%
94%
100%
67%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
12 ไมล์
5 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
6%
10%
34%
34%
9%
40%
50%
ฝนตก
-
-
-
0.07 นิ้ว
0.16 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ondo

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ต.ค. 2561, 2:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
ส. 20 ต.ค.
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
86°F
86°F
84°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
77°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
93°F
93°F
91°F
97°F
99°F
102°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
190°ใต้
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
72%
75%
73%
80%
61%
65%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
35%
50%
59%
58%
62%
61%
59%
64%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.7 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 28 ต.ค.
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
ศ. 02 พ.ย.
ส. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
97°F
99°F
99°F
100°F
99°F
97°F
จุดน้ำค้าง
72°F
75°F
77°F
77°F
79°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
190°ใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
73%
75%
77%
78%
77%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
57%
57%
52%
54%
53%
50%
54%
ฝนตก
0.31 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.19 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ondo

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ต.ค. 2561, 1:15 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด