The Time Now > ไนจีเรีย > ลากอส > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ลากอส, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 11:11:49 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Malabo/Fernando Poo

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
504 กิโลเมตรจาก ลากอส
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
89.47°F
75.2°F
3.11 mph 80° ตะวันออก
79%
30.01 "Hg
พฤ. 27 มิ.ย. 2562, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:34 AM
7:04 PM
12:30
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:00 AM
2:26 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ลากอส

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 27 มิ.ย. 2562, 7:12 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
75°F
75°F
75°F
81°F
77°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
81°F
75°F
73°F
75°F
86°F
79°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
92%
96%
98%
83%
91%
94%
92%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
69%
51%
59%
74%
34%
53%
66%
69%
ฝนตก
0.1 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ลากอส

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 27 มิ.ย. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พฤ. 27 มิ.ย.
ศ. 28 มิ.ย.
ส. 29 มิ.ย.
อา. 30 มิ.ย.
จ. 01 ก.ค.
อ. 02 ก.ค.
พ. 03 ก.ค.
พฤ. 04 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
79°F
ระดับที่สบาย
81°F
84°F
84°F
86°F
86°F
84°F
84°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
85%
85%
84%
84%
86%
80%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
90%
86%
77%
59%
50%
54%
63%
46%
ฝนตก
0.38 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 05 ก.ค.
ส. 06 ก.ค.
อา. 07 ก.ค.
จ. 08 ก.ค.
อ. 09 ก.ค.
พ. 10 ก.ค.
พฤ. 11 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
84°F
86°F
84°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
5
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
81%
86%
86%
84%
85%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
55%
58%
6%
55%
85%
54%
52%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.72 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ลากอส

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 27 มิ.ย. 2562, 7:12 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด