The Time Now > ไนจีเรีย > ลากอส > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ลากอส, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 เมษายน 2564 9:32:49 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lagos / Ikeja

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
504 กิโลเมตรจาก ลากอส
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
92.44°F
75.2°F
ไม่มีลม
74%
29.86 "Hg
ส. 17 เม.ย. 2564, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:37 AM
6:54 PM
12:17
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:30 AM
11:19 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ลากอส

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 7:18 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
82°F
81°F
81°F
88°F
82°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
97°F
91°F
90°F
86°F
99°F
93°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
258°ตะวันตก
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
82%
87%
89%
71%
82%
88%
89%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
37%
11%
13%
33%
37%
30%
37%
46%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ลากอส

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 9:22 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ส. 17 เม.ย.
อา. 18 เม.ย.
จ. 19 เม.ย.
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
86°F
88°F
86°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
95°F
99°F
99°F
97°F
99°F
97°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
73%
72%
73%
75%
74%
74%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
55%
50%
59%
54%
52%
52%
87%
6%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.16 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
93°F
93°F
93°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
200°ใต้
15 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
200°ใต้
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
190°ใต้
11 mph
200°ใต้
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
76%
75%
75%
74%
73%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
55%
50%
6%
44%
40%
52%
42%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ลากอส

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 7:18 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด