The Time Now > ไนจีเรีย > ลากอส > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ลากอส, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 10 ธันวาคม 2561 12:45:34 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Cotonou Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
504 กิโลเมตรจาก ลากอส
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
90.86°F
77°F
4.35 mph 190° ใต้
84%
29.95 "Hg
4.35 ไมล์
จ. 10 ธ.ค. 2561, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:45 AM
6:31 PM
11:46
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:27 AM
8:30 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ลากอส

อัพเดทล่าสุด: อา. 09 ธ.ค. 2561, 7:19 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
77°F
88°F
81°F
79°F
79°F
88°F
81°F
ระดับที่สบาย
81°F
79°F
100°F
88°F
86°F
81°F
99°F
86°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
197°ใต้
5 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
201°ใต้
5 mph
202°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
2
1
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
95%
69%
89%
91%
93%
70%
88%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
9 ไมล์
15 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
3 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
9%
10%
8%
34%
40%
40%
37%
ฝนตก
-
-
-
-
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ลากอส

อัพเดทล่าสุด: อา. 09 ธ.ค. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 10 ธ.ค.
อ. 11 ธ.ค.
พ. 12 ธ.ค.
พฤ. 13 ธ.ค.
ศ. 14 ธ.ค.
ส. 15 ธ.ค.
อา. 16 ธ.ค.
จ. 17 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
77°F
77°F
79°F
82°F
82°F
84°F
ระดับที่สบาย
99°F
97°F
95°F
97°F
99°F
99°F
100°F
99°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
202°ใต้
7 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
71%
71%
70%
68%
66%
69%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
41%
60%
48%
9%
60%
52%
46%
ฝนตก
-
0.2 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 18 ธ.ค.
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
102°F
100°F
100°F
102°F
100°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
200°ใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
67%
74%
72%
72%
74%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
44%
11%
9%
34%
45%
37%
46%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ลากอส

อัพเดทล่าสุด: อา. 09 ธ.ค. 2561, 7:19 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด