The Time Now > ไนจีเรีย > ลากอส > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ลากอส, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2561 12:22:03 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lagos / Ikeja

พายุฝนฟ้าคะนอง. เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
504 กิโลเมตรจาก ลากอส
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.76°F
77°F
ไม่มีลม
94%
29.89 "Hg
อา. 21 ต.ค. 2561, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:32 AM
6:29 PM
11:57
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:44 PM
3:09 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ลากอส

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 ต.ค. 2561, 7:18 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
82°F
86°F
81°F
79°F
79°F
84°F
81°F
ระดับที่สบาย
82°F
91°F
99°F
88°F
82°F
81°F
97°F
88°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
4
3
2
2
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
83%
74%
86%
93%
95%
78%
89%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
25%
10%
32%
68%
47%
62%
62%
11%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ลากอส

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 ต.ค. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
86°F
86°F
84°F
86°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
82°F
82°F
81°F
ระดับที่สบาย
97°F
95°F
97°F
97°F
95°F
99°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
200°ใต้
13 mph
200°ใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
80%
79%
78%
80%
73%
74%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
68%
63%
37%
70%
53%
5%
54%
53%
ฝนตก
0.21 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0.08 นิ้ว
0.39 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
ศ. 02 พ.ย.
ส. 03 พ.ย.
อา. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
100°F
102°F
99°F
99°F
99°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
79°F
79°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
75%
81%
82%
78%
77%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
55%
47%
44%
48%
53%
49%
45%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.55 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ลากอส

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 ต.ค. 2561, 7:18 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด