The Time Now > ไนจีเรีย > ลากอส > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ลากอส, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560 2:21:58 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lagos / Ikeja

แดดออกเป็นบางส่วน. ร้อน.
ระยะทาง
504 กิโลเมตรจาก ลากอส
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
105.12°F
78.8°F
13.67 mph 250° ตะวันตก
71%
29.92 "Hg
อ. 17 ต.ค. 2560, 2:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:32 AM
6:30 PM
11:58
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:37 AM
5:04 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ลากอส

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 1:08 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
79°F
81°F
84°F
81°F
77°F
77°F
84°F
ระดับที่สบาย
84°F
82°F
86°F
93°F
86°F
81°F
81°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
91%
85%
72%
84%
91%
92%
71%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
21%
2%
0%
21%
21%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ลากอส

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 9:18 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 17 ต.ค.
พ. 18 ต.ค.
พฤ. 19 ต.ค.
ศ. 20 ต.ค.
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
79°F
77°F
79°F
79°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
95°F
97°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
73°F
77°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
74%
74%
74%
76%
75%
74%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
6%
3%
8%
0%
8%
56%
46%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 25 ต.ค.
พฤ. 26 ต.ค.
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
97°F
99°F
99°F
99°F
97°F
จุดน้ำค้าง
79°F
79°F
75°F
75°F
73°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
200°ใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
74%
83%
83%
83%
83%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
57%
60%
53%
48%
45%
52%
42%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ลากอส

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 1:08 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด