The Time Now > ไนจีเรีย > Katsina > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Katsina, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 8:22:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Jos Airport

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
1039 กิโลเมตรจาก Katsina
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
76.69°F
53.6°F
4.35 mph 80° ตะวันออก
53%
30.09 "Hg
10 ไมล์
อ. 19 พ.ย. 2562, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:29 AM
6:00 PM
11:31
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:31 PM
11:42 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Katsina

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
99°F
79°F
70°F
79°F
99°F
79°F
66°F
64°F
ระดับที่สบาย
93°F
79°F
77°F
79°F
93°F
79°F
66°F
64°F
จุดน้ำค้าง
43°F
45°F
46°F
46°F
43°F
41°F
43°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
97°ตะวันออก
6 mph
84°ตะวันออก
4 mph
102°ตะวันออก
5 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
85°ตะวันออก
6 mph
77°ตะวันออก
6 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
96°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
29%
43%
32%
15%
26%
42%
40%
ทัศนวิสัย
47 ไมล์
43 ไมล์
41 ไมล์
37 ไมล์
47 ไมล์
45 ไมล์
42 ไมล์
40 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Katsina

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
99°F
99°F
97°F
97°F
95°F
93°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
68°F
64°F
64°F
66°F
63°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
91°F
90°F
90°F
88°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
39°F
41°F
39°F
34°F
30°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
83°ตะวันออก
9 mph
98°ตะวันออก
10 mph
102°ตะวันออก
8 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
97°ตะวันออก
12 mph
80°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
17%
17%
14%
16%
15%
13%
10%
10%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
0%
1%
1%
1%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
30°F
27°F
39°F
41°F
41°F
39°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
70°ตะวันออก
15 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
70°ตะวันออก
11 mph
70°ตะวันออก
10 mph
70°ตะวันออก
10 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
10%
9%
16%
17%
17%
16%
17%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
2%
2%
2%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Katsina

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด