The Time Now > ไนจีเรีย > Kano > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kano, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 3:36:03 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kano Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อน.
ระยะทาง
1015 กิโลเมตรจาก Kano
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
94.82°F
69.8°F
4.35 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
52%
29.98 "Hg
ศ. 18 ก.ย. 2563, 3:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:15 AM
6:24 PM
12:9
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:08 AM
7:34 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kano

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 1:16 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
70°F
70°F
95°F
79°F
73°F
73°F
88°F
ระดับที่สบาย
82°F
68°F
73°F
99°F
82°F
73°F
73°F
97°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
68°F
66°F
68°F
68°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
288°ตะวันตก
4 mph
252°ตะวันตก
7 mph
271°ตะวันตก
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
199°ใต้
7 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
254°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
91%
98%
39%
68%
84%
96%
58%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
21 ไมล์
14 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
2%
2%
2%
2%
2%
8%
78%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kano

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 3:22 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
ส. 19 ก.ย.
อา. 20 ก.ย.
จ. 21 ก.ย.
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
88°F
88°F
91°F
91°F
90°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
73°F
72°F
73°F
72°F
66°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
90°F
97°F
97°F
91°F
97°F
93°F
จุดน้ำค้าง
66°F
72°F
68°F
70°F
72°F
64°F
68°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
261°ตะวันตก
9 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
193°ใต้
7 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
255°ตะวันตก
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
200°ใต้
6 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
61%
59%
50%
54%
43%
47%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
99%
96%
6%
5%
79%
16%
76%
ฝนตก
-
0.48 นิ้ว
0.26 นิ้ว
-
-
0.11 นิ้ว
-
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
64°F
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
93°F
100°F
99°F
100°F
97°F
99°F
102°F
จุดน้ำค้าง
64°F
72°F
68°F
70°F
66°F
68°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
280°ตะวันตก
10 mph
280°ตะวันตก
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
50%
44%
46%
42%
45%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
40%
99%
65%
88%
96%
94%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kano

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 1:16 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด