The Time Now > ไนจีเรีย > Jos > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Jos, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 ธันวาคม 2562 3:02:16 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kano Airport

โปร่ง. เย็นสดชื่น.
ระยะทาง
920 กิโลเมตรจาก Jos
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
46.4°F
4.35 mph 290° ตะวันตก
59%
30.01 "Hg
10 ไมล์
ส. 07 ธ.ค. 2562, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:28 AM
6:02 PM
11:34
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:06 PM
1:41 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Jos

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
82°F
61°F
55°F
66°F
82°F
61°F
54°F
ระดับที่สบาย
52°F
79°F
61°F
55°F
66°F
79°F
61°F
54°F
จุดน้ำค้าง
32°F
36°F
36°F
32°F
32°F
36°F
36°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
74°ตะวันออก
8 mph
73°ตะวันออก
4 mph
75°ตะวันออก
4 mph
80°ตะวันออก
7 mph
75°ตะวันออก
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
79°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
19%
39%
40%
28%
19%
38%
44%
ทัศนวิสัย
34 ไมล์
45 ไมล์
37 ไมล์
37 ไมล์
34 ไมล์
46 ไมล์
38 ไมล์
35 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Jos

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
84°F
82°F
82°F
88°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
54°F
54°F
52°F
52°F
52°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
77°F
84°F
90°F
จุดน้ำค้าง
36°F
36°F
34°F
34°F
32°F
34°F
39°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
73°ตะวันออก
8 mph
70°ตะวันออก
7 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
70°ตะวันออก
6 mph
69°ตะวันออก
6 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
21%
21%
19%
19%
16%
20%
18%
18%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
1%
2%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
36°F
37°F
43°F
45°F
45°F
41°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
16%
17%
21%
21%
21%
19%
18%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Jos

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด