The Time Now > ไนจีเรีย > Jos > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Jos, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 มกราคม 2562 5:42:28 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Abuja

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
920 กิโลเมตรจาก Jos
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
42.8°F
6.84 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
40%
29.92 "Hg
4.35 ไมล์
ส. 19 ม.ค. 2562, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:46 AM
6:23 PM
11:37
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:46 PM
3:46 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Jos

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 1:30 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
88°F
66°F
59°F
57°F
88°F
70°F
61°F
ระดับที่สบาย
52°F
84°F
66°F
59°F
55°F
84°F
75°F
61°F
จุดน้ำค้าง
30°F
30°F
34°F
39°F
39°F
32°F
36°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
111°ตะวันออก
4 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
170°ใต้
4 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
251°ตะวันตก
6 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
84°ตะวันออก
4 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
12%
29%
47%
52%
14%
29%
50%
ทัศนวิสัย
41 ไมล์
51 ไมล์
47 ไมล์
38 ไมล์
24 ไมล์
47 ไมล์
40 ไมล์
27 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Jos

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
ส. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
88°F
91°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
57°F
57°F
59°F
64°F
59°F
61°F
68°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
86°F
93°F
จุดน้ำค้าง
30°F
34°F
43°F
48°F
50°F
48°F
28°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
95°ตะวันออก
6 mph
251°ตะวันตก
6 mph
251°ตะวันตก
6 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
252°ตะวันตก
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
13%
16%
22%
28%
30%
27%
10%
8%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
3%
3%
6%
5%
5%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
ส. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
95°F
97°F
97°F
97°F
97°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
88°F
91°F
91°F
91°F
93°F
93°F
99°F
จุดน้ำค้าง
23°F
30°F
27°F
32°F
39°F
41°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
70°ตะวันออก
7 mph
10°เหนือ
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
70°ตะวันออก
8 mph
90°ตะวันออก
5 mph
110°ตะวันออก
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
7%
9%
8%
9%
14%
14%
31%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
1%
1%
1%
2%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Jos

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 1:30 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด