The Time Now > ไนจีเรีย > Ibadan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ibadan, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 5:55:50 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ibadan Airport

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
577 กิโลเมตรจาก Ibadan
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
98.17°F
73.4°F
5.59 mph 290° ตะวันตก
59%
29.8 "Hg
ส. 17 พ.ย. 2561, 5:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:35 AM
6:22 PM
11:47
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:19 PM
1:45 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ibadan

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 1:15 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
73°F
73°F
91°F
79°F
75°F
73°F
91°F
ระดับที่สบาย
82°F
73°F
73°F
100°F
82°F
75°F
73°F
100°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
72°F
73°F
73°F
75°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
190°ใต้
3 mph
191°ใต้
5 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
163°ใต้
6 mph
191°ใต้
4 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
184°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
94%
100%
51%
85%
93%
100%
52%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
21 ไมล์
11 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
10%
11%
9%
10%
34%
12%
29%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ibadan

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
88°F
90°F
90°F
91°F
93°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
99°F
99°F
95°F
97°F
95°F
100°F
102°F
99°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
73°F
72°F
73°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
201°ใต้
6 mph
199°ใต้
6 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
57%
67%
64%
58%
57%
51%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
36%
47%
45%
54%
47%
31%
48%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
100°F
117°F
120°F
124°F
122°F
124°F
122°F
จุดน้ำค้าง
72°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
200°ใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
5 mph
200°ใต้
4 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
71%
75%
81%
77%
77%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
53%
44%
46%
50%
46%
43%
44%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ibadan

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 1:15 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด