The Time Now > ไนจีเรีย > Ibadan > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ibadan, ไนจีเรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 30 กันยายน 2563 7:02:45 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lagos / Ikeja

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
577 กิโลเมตรจาก Ibadan
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
ไม่มีลม
94%
29.89 "Hg
พ. 30 ก.ย. 2563, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:32 AM
6:36 PM
12:4
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:19 PM
4:42 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ibadan

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 1:25 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
73°F
72°F
70°F
70°F
82°F
73°F
72°F
ระดับที่สบาย
73°F
72°F
66°F
64°F
66°F
91°F
72°F
66°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
70°F
70°F
72°F
73°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
255°ตะวันตก
7 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
287°ตะวันตก
4 mph
261°ตะวันตก
6 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
196°ใต้
4 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
1
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
90%
95%
96%
100%
74%
93%
94%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ibadan

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 4:22 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
82°F
82°F
81°F
82°F
84°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
73°F
72°F
ระดับที่สบาย
72°F
88°F
88°F
86°F
86°F
90°F
86°F
90°F
จุดน้ำค้าง
70°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
252°ตะวันตก
7 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
185°ใต้
5 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
190°ใต้
5 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
78%
77%
81%
81%
76%
80%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
99%
68%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.44 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
ส. 10 ต.ค.
อา. 11 ต.ค.
จ. 12 ต.ค.
อ. 13 ต.ค.
พ. 14 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
91°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
68°F
66°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
ไม่มีลม
5 mph
170°ใต้
4 mph
200°ใต้
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
250°ตะวันตก
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
85%
81%
69%
66%
71%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
86%
96%
86%
99%
99%
ฝนตก
0.32 นิ้ว
0.6 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.52 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ibadan

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 1:25 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด