The Time Now > เนเธอร์แลนด์ > Zwolle > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zwolle, เนเธอร์แลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 06 มิถุนายน 2563 10:18:54 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lelystad

ฝนตกปรอยปราย. ครึ้มฝน. เย็น.
ระยะทาง
3649 กิโลเมตรจาก Zwolle
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
48.78°F
44.6°F
16.78 mph 200° ใต้
72%
29.5 "Hg
ส. 06 มิ.ย. 2563, 9:25 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:14 AM
9:54 PM
16:40
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:56 PM
5:45 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zwolle

อัพเดทล่าสุด: ส. 06 มิ.ย. 2563, 9:30 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
48°F
54°F
61°F
55°F
48°F
55°F
61°F
55°F
ระดับที่สบาย
45°F
50°F
61°F
54°F
46°F
55°F
61°F
54°F
จุดน้ำค้าง
45°F
46°F
46°F
48°F
48°F
50°F
48°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
192°ใต้
19 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
285°ตะวันตก
7 mph
279°ตะวันตก
5 mph
200°ใต้
6 mph
347°เหนือ
11 mph
349°เหนือ
11 mph
343°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
5
4
3
2
2
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
76%
61%
76%
99%
79%
64%
60%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
9 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
40%
68%
44%
50%
50%
56%
53%
11%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zwolle

อัพเดทล่าสุด: ส. 06 มิ.ย. 2563, 9:52 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อา. 07 มิ.ย.
จ. 08 มิ.ย.
อ. 09 มิ.ย.
พ. 10 มิ.ย.
พฤ. 11 มิ.ย.
ศ. 12 มิ.ย.
ส. 13 มิ.ย.
อา. 14 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
61°F
63°F
66°F
57°F
66°F
61°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
45°F
41°F
39°F
48°F
54°F
48°F
54°F
ระดับที่สบาย
59°F
59°F
61°F
64°F
54°F
64°F
61°F
77°F
จุดน้ำค้าง
46°F
46°F
39°F
43°F
52°F
50°F
54°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
263°ตะวันตก
11 mph
340°เหนือ
7 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
2
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
63%
48%
46%
82%
59%
81%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
89%
68%
49%
6%
84%
65%
68%
6%
ฝนตก
0.33 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.62 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.31 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 15 มิ.ย.
อ. 16 มิ.ย.
พ. 17 มิ.ย.
พฤ. 18 มิ.ย.
ศ. 19 มิ.ย.
ส. 20 มิ.ย.
อา. 21 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
77°F
79°F
79°F
77°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
59°F
61°F
63°F
63°F
63°F
59°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
75°F
จุดน้ำค้าง
55°F
61°F
59°F
61°F
55°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
90°ตะวันออก
7 mph
280°ตะวันตก
8 mph
270°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
14 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
63%
56%
56%
48%
50%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
92%
92%
44%
8%
90%
60%
58%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.17 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zwolle

อัพเดทล่าสุด: ส. 06 มิ.ย. 2563, 9:30 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด